Minister weigert opnieuw Schiphol aan de wet te houden

Ondanks het ontbreken van een natuurvergunning en ondanks de stikstofuitstoot die gepaard gaat met het jaarlijks verbranden van 5 miljard liter kerosine, blijft minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof) weigeren het vliegveld aan de wet te houden. Dit wordt duidelijk uit haar beslissing op een bezwaar dat Mobilisation for the Environment indiende en waarin werd gevraagd om maatregelen te nemen tegen Schiphol. Ook Rotterdam en Eindhoven Airport hoeven zich vooralsnog niet aan de wet te houden. Volgens minister Van der Wal ligt het meer voor de hand “om in gesprek te treden met piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden” waarbij zij aangeeft dat het hierbij gaat om bedrijven in de agrarische sector en het bedrijfsleven. Echte uitstoot tien keer hogerDat is een opmerkelijk standpunt, aangezien Schiphol na Tata de tweede plaats bezet op de lijst van grootste NOx-bronnen van ons land – zelfs nu alleen de uitstoot tot 900 meter vlieghoogte wordt meegenomen. Dat is slechts 10 procent van de totale uitstoot door vliegtuigen, zo berekende TU Delft eerder. Wordt de uitstoot boven de 900 meter vlieghoogte wél meegerekend dan blijkt er dus tien keer zoveel stikstof van het vliegverkeer afkomstig te zijn. Dat bewijzen ook de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat aangeeft dat alleen de vliegtuigen met een Nederlandse eigenaar in 2019 56 miljoen kilogram NOx uitstootten. Van der Wal gaat compleet voorbij aan deze feiten. Zij stelt dat Schiphol voor maximaal één procent van de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden verantwoordelijk kan worden gehouden. Terwijl een andere studie van de TU Delft aangeeft dat lokaal zelfs 30 procent van de stikstofneerslag afkomstig is van vliegtuigen. Beroep op alweer uitgestelde krimpAls aanvullend argument om Schiphol met rust te laten, noemt zij de geplande krimp naar 440.000 vliegbewegingen. Die reductie staat sinds collega-minister Mark Harbers (Infrastructuur) op de proppen kwam met zijn ‘experimenteerregeling’ op losse schroeven. Harbers wil volgens de nieuwe plannen eerst een tussenstap tot 465.000 vluchten waardoor de stikstofreductie nog maar zo’n 50 procent bedraagt ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het standpunt van minister Van der Wal is gebaseerd op drijfzand. Ze gaat liever in gesprek met honderden boeren om hun bedrijf af te bouwen of zelfs helemaal te sluiten, dan dat zij de grootste bron van stikstofuitstoot van ons land aanpakt. Iedere boer begrijpt dat 500.000 (of 465.000) starts en landingen met grote verkeersvliegtuigen en het verbranden van 5 miljard liter kerosine per jaar veel meer stikstofuitstoot opleveren dan een paar duizend koeien in de wei. En waarom wil de minister niet ingrijpen in het overmatige vliegverkeer, mede veroorzaakt door tientallen miljoenen overstappers die ieder jaar met spotgoedkope tickets door KLM gelokt worden om een overstap op Schiphol te maken? Ook dat meldt zij in haar beslissing: “Gelet op de sociaal (maatschappelijke) economische functie die Schiphol vervult”. Economisch belang zwaar overdrevenOfwel: hier wordt weer geschermd met een vermeend economisch belang dat in de praktijk niet hoger uitkomt van een 0,5 procent van het bruto binnenlands product. In totaal draagt de hele luchtvaartindustrie met al zijn herrie en vervuiling slechts 10 miljard euro bij aan de Nederlandse samenleving – cijfers die afkomstig zijn van het ministerie van I&W zelf nota bene. Daarin is dan wel letterlijk alles meegenomen, want het doorgaans betrouwbaarder CBS komt niet verder dan 3,6 miljard euro in piekjaar 2019. Tegelijkertijd verwijst de minister voor het verkleinen van de nadelige effecten van de luchtvaart naar een punt ver in de toekomst. “Voor de negatieve gevolgen op mens, milieu en natuur is in het coalitieakkoord al aangegeven dat er een integrale oplossing dient te komen.” Dient te komen, stelt zij, maar ondertussen wordt in Den Haag vooral gewerkt aan het faciliteren van steeds meer vliegverkeer – onder meer via de luchtruimherziening, de experimenteerregeling en het pompen van grote sommen geld in ‘duurzaamheidsprojecten’ die de luchtvaartsector niet zelf wil financieren. Mobilisation for the Environment bestudeert op dit moment de mogelijkheden om de beslissing van de minister aan te vechten bij de rechter. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
06 februari 2023, 11:33