Luchtvaart in Europa 2022: 3,2 miljoen mensen in de herrie

In Europa zitten dagelijks maar liefst 3,2 miljoen mensen dagelijks in de vliegherrie van ten minste 55 decibel gemiddeld over het hele jaar. Dat is een groei van 30 procent ten opzichte van 2005. De uitstoot van CO2 en NOx groeit nog ieder jaar. Dit blijkt uit het European Aviation Environmental Report 2022 van de Europese luchtvaartagentschap EASA. Het aantal gehinderden is nog veel groter als zou worden gerekend met de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Die stelt dat alles boven de 45 decibel gemiddeld per jaar gezondheidsrisico’s oplevert. ‘s Nachts mag dat zelfs niet meer zijn dan 40 decibel om de gevolgen van slaapverstoring te minimaliseren. Er zijn tien vliegvelden in Europa die verantwoordelijk zijn voor de helft van het totaal aantal gehinderden, waaronder Schiphol. Intercontinentaal verkeerDe uitstoot van broeikasgas CO2 steeg in 2019 naar 147 miljoen ton. Dat is 34 procent meer dan in referentiejaar 2005. Lange-afstandsvluchten zoals de intercontinentale vluchten van KLM vormen slechts 6 procent van het totaal aantal vluchten, maar veroorzaken ruwweg de helft van alle CO2– en NOx-emissies. In coronajaar 2020 daalde het aantal ernstig gehinderden tijdelijk met 65 procent, terwijl de uitstoot met de helft afnam. De EASA denkt dat de vliegindustrie in 2050 de totale CO2-emissies kan terugbrengen tot 69 procent: 19 procent via betere technologie, 8 procent via kortere verkeersroutes, 37 procent via de inzet van alternatieve brandstoffen en 5 procent via het vliegen op elektriciteit of waterstof. Uitstoot vliegindustrie groeit steeds snellerDe onderzoekers signaleren een aantal verontrustende ontwikkelingen, zoals het feit dat de uitstoot van CO2 door de vliegindustrie voor de covid-crisis ieder jaar sneller toenam. “Bijna de helft van alle CO2-emissies door vliegtuigen tussen 1940 en 2019 vond plaats vanaf het jaar 2000″, aldus het rapport. Behalve via de uitstoot van kooldioxide levert het vliegverkeer ook een bijdrage aan de opwarming van de aarde via de zogenaamde non-CO2-effecten, zoals de vorming van vliegtuigbewolking. Die effecten schat EASA met 66 procent van het totaal zelfs hoger in dan de opwarming door alleen CO2. EASA geeft aan dat er inmiddels voldoende kennis bestaat over de non-CO2-effecten om ook hiervoor wetgeving te ontwikkelen die de gevolgen moet terugdringen. De vliegindustrie moet geholpen worden met strengere wetgeving, omdat de vorderingen op het gebied van klimaatadaptatie achterblijven. Alternatieve kerosine nauwelijks gebruiktHet gebruik van alternatieve brandstoffen blijft op dit moment steken op een magere 0,05 procent van het totaal. Om dat percentage in de richting van de eisen van de EU te krijgen – 2 procent in 2025 en 63 procent in 2050 – is in 2030 zo’n 2,3 miljoen ton nodig en in 2050 28,6 miljoen ton. Het bureau hekelt de gewoonte van vliegtuigmaatschappijen om teveel kerosine te tanken in landen waar dat goedkoper is. In 2018 gebeurde dat op maar liefst ruim 20 procent van de vluchten, waardoor de industrie zo’n 260 miljoen euro bespaarde, maar wel 286.000 ton kerosine extra verbrand werd vanwege de zwaardere toestellen die meer brandstof verbruiken dan nodig.
02 februari 2023, 16:41