Verhit debat Tweede Kamer over vele problemen Schiphol en uitblijven actie

De parallellen tussen de dossiers luchtvaart, Groningen en toeslagenouders zijn frappant. De regering lijkt niet bij machte tijdig actie te ondernemen tegen de vele wantoestanden op het vliegveld. In de Tweede Kamer ontstaat langzamerhand de consensus dat het zo niet langer kan. Of het nu gaat om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen, de voortdurende geluidsovertredingen, de personeelsproblemen, het niet nakomen van afspraken, de stikstofproblematiek – op geen enkel punt treedt het kabinet daadkrachtig op en etteren de problemen door. Dat is de algemene indruk die ontstaat na het volgen van het debat over de vliegindustrie, vanmiddag in de Tweede Kamer. Groot wantrouwen bestaat er over de acties die minister Mark Harbers heeft ondernomen naar aanleiding van de aangenomen moties om Schiphol te verbieden boerenbedrijven op te kopen en voor een schot tussen de handel in NOx (vliegtuigen) en NHx (veeteelt). Ontploffend KamerlidKamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) ontplofte bijna toen zij hierover de minister aansprak. Zij wil de correspondentie inzien tussen minister en Schiphol om te weten te komen of er überhaupt actie is ondernomen. “Waarom hebben we 70 procent van de aandelen van Schiphol in handen als we op cruciale momenten niet kunnen optreden?” De ‘stikstofroof’ door Schiphol was sowieso een heet hangijzer vanmiddag. Zo wilde Habtamu de Hoop (PvdA) weten waarom een vliegveld belangrijker is dan de PAS-melders of de bouw van woningen. Hij wil dat het vliegveld binnen de grenzen van de wet wordt gebracht, dus inclusief een geldige natuurvergunning. “Wat een nare, sneue sector is die luchtvaart toch geworden”, aldus Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. “Er liggen een motie tegen de opkoop door Schiphol en eentje voor een schot tussen NOx en NHx. Dat Schiphol toch gewoon boerenbedrijven opkoopt is dus een dubbele middelvinger naar de samenleving.” Lobby vliegindustrie vindt geen gehoorGisteren stuurde de vliegindustrie op hoge poten een brief aan Den Haag tegen het voorgenomen CO2-plafond voor Schiphol. In de Kamer pleitte lid Raoul Boucke (D66) juist voor een versnelde invoering ervan als garantie dat gemaakte afspraken door de sector worden nagekomen. Boucke wil ook graag weten hoeveel stikstofruimte Schiphol nu eigenlijk nodig heeft. Vorige week kondigde het vliegveld met veel tamtam aan “genoeg stikstofruimte” gekocht te hebben voor de natuurvergunning, maar Boucke twijfelt daaraan. De minister moest het antwoord schuldig blijven. “De aanvraag wordt terzijnertijd beoordeelt door de minister van Natuur en Stikstof, die bepaalt uiteindelijk of het genoeg is.” Kankerverwekkende uitstoot van vliegtuigenEen belangrijk punt voor omwonenden stelde PvdD-lid Van Raan opnieuw aan de orde. Hoe zit het nu met de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het vliegverkeer? Uit openbaar gemaakte stukken blijkt dat 99,9 procent van die uitstoot niet is gereguleerd. Op het ministerie weet men dat, maar de minister stottert voor het eerst deze middag bij het beantwoorden van die vraag. Hij erkent weliswaar dat deze uitstoot onder de wet moet worden gebracht, maar stelt daarvoor aanvullende gegevens nodig te hebben. Kennelijk wil de minister eerst de bevestiging krijgen dat kankerverwekkende uitstoot ook kankerverwekkend is als die afkomstig is uit vliegtuigmotoren. Van Raan, vernietigend: “Al in 2021 was bekend dat dit een maas in de wet is. Het is nu 2023 en er is nog steeds niets geregeld. Dat grenst aan opzet grove schuld”. Nog steeds geen verbetering voor platformmedewerkersOok de slechte arbeidsomstandigheden op Schiphol passeerden vanmiddag de revue. Een jaar na de onthullende reportage ‘Ziek van Schiphol’ van Zembla is er nog steeds niets verbeterd. Harbers kon geen tijdstip noemen waarop deze problemen wel worden opgelost. “Samenwerken met Schiphol, afhankelijk van partners, druk bij de luchtverkeersleiding”, veel verder kwam hij niet. Kamerlid Mahir Alkaya (SP) vindt het onverantwoordelijk dat dit allemaal zo lang moet duren. “Onverantwoord”, noemt hij de situatie en hij pleit ervoor dan maar minder vluchten te gaan uitvoeren als de veiligheid van medewerkers niet gewaarborgd kan worden. Kritiek was er op het grote aantal overstappers bij KLM. Die zorgen voor veel extra herrie en vervuiling. Harbers stelt dat ze nodig zijn om bestemmingen te kunnen aanvliegen waarvoor te weinig Nederlandse interesse bestaat. Daarbij gaat hij volledig voorbij aan het feit dat KLM gemiddeld op alle vluchten 70 procent overstappers heeft zitten, op veel vluchten zelfs meer dan 90 procent. Afgezet tegen de schade aan leefomgeving en milieu vraagt een verstandig mens zich dan af hoe belangrijk dergelijke bestemmingen dan zijn. Maar Harbers kijkt het liefst uitsluitend naar het belang van de sector. “Bij de bepaling van de nieuwe grens van 440.000 vluchten is gekeken naar welke bestemmingen voor ons land van belang zijn. De overlast en vervuiling speelt daar geen rol in.” Kamerlid Boucke van D66 pleitte daarom voor een integraal model waarin al deze belangen worden gewogen zodat in de toekomst eem betere afweging kan worden gemaakt tussen lusten en lasten. Meerderheid voor krimp in zichtWat overduidelijk werd, is de kanteling van het debat over luchtvaart. Eigenlijk was er vanmiddag nog maar één partij aanwezig die pleit voor nog meer vliegtuigen in de lucht. VVD staat hierin zelfs in de coalitie moederziel alleen, omdat zowel CDA als Christenunie en D66 zich kanten tegen groei. CDA vanwege de beperkingen op de woningbouw door de eigen minister Hugo de Jonge, D66 en ChristenUnie vooral vanwege de natuur- en klimaatproblematiek. PvdA was al eerder kritisch geworden, terwijl de Partij voor de Dieren en GroenLinks altijd al pleitten voor minder vliegverkeer. Langzamerhand tekent zich zo een meerderheid af tegen groei en voor krimp van het vliegverkeer boven ons land.
25 januari 2023, 17:47