Overmatige herrie en vervuiling door goedkope omvliegers KLM

Het hubmodel dat voor en door KLM in stand wordt gehouden, zorgt voor veel meer vluchten per inwoner dan in andere Europese landen. Dat model, waarbij KLM buitenlandse reizigers verleidt met ultralage tarieven een overstap te maken op Schiphol, zorgt daarmee voor overmatige overlast en vervuiling. Dit is een belangrijke conclusie uit een nieuw onderzoek van het gezaghebbende adviesbureau CE Delft. De onderzoekers constateren dat er groeiende weerstand is tegen de geluidsoverlast en vervuiling door de luchtvaart. Stikstof- en klimaatdoelen raken buiten bereik door de nog steeds groeiende uitstoot van de vliegindustrie. De bijdrage van de sector aan klimaat- en natuurschade stijgt omdat de uitstoot in andere sectoren juist daalt. Nederland is Europees kampioen overstappers door het bedrijfsmodel van KLM. “De Nederlandse thuismarkt is te klein voor het grote bestemmingennetwerk van Schiphol waardoor een groot deel van de vliegtuigen is gevuld met buitenlandse transferpassagiers”, aldus CE Delft. “Dat is wezenlijk anders dan in andere landen. Het aantal vliegbewegingen per inwoner is dan ook het hoogst in Nederland. Eenzelfde beeld geldt voor het vrachtverkeer door de lucht.” De CO2-uitstoot van het vliegverkeer vanuit Nederland is veel hoger dan die uit andere landen door het aantal intercontinentale vluchten dat groter is dan nodig voor de thuismarkt. “Door het hoge aantal vliegbewegingen en het hoge aandeel aan intercontinentale vluchten vanaf Schiphol, stoot de Nederlandse luchtvaartsector veel broeikasgassen uit.” Duurzaamheidsbeleid te beperktCE Delft noemt het Nederlandse beleid om de luchtvaart te verduurzamen nog erg beperkt. Wel zouden de toekomstplannen “relatief ambitieus” zijn. Daarbij is het beleid hier vooral gericht op het terugdringen van de geluidsoverlast en de stikstofuitstoot, minder op de reductie van broeikasgassen. “Als Nederland bij de koplopers wil horen, moeten de plannen wel worden ge├»mplementeerd. De onderzoekers bedoelen hiermee de hogere vliegtaks, de capaciteitsreductie van Schiphol naar 440.000 vliegbewegingen, het niet openen van Lelystad Airport en het vaststellen van een nationaal CO2-plafond voor de luchtvaart. Voorlopig lopen Frankrijk en Groot-Brittanni├ź voor op ons land door hogere belastingen op vliegen en door een breed scala aan maatregelen die worden overwogen om het vliegverkeer terug te dringen. Grotere stappen nodigOp de kortere termijn kan de overheid grotere stappen zetten door verdere capaciteitsbeperkingen van de vliegvelden, een sneller dalend CO2-plafond en hogere belastingen. “Deze belastingen zijn nog vrij laag en dekken niet de werkelijke maatschappelijke kosten van vliegen.” In vrijwel alle landen om ons heen geldt een verbod op nachtvluchten. Voor de middellange termijn worden alternatieve brandstoffen belangrijker. Dan moet de Europese Unie wel meewerken en hogere bijmengverplichtingen afdwingen dan nu het geval is in het ReFuel Aviation-programma. Doordat het invoeren van alternatieve brandstoffen alleen mogelijk is via het ophogen van de productiecapaciteit, dragen ze niet bij aan de doelen op korte termijn, maar slechts op de middellange termijn. CE Delft merkt op dat niet teveel moet worden verwacht van de alternatieve brandstoffen, omdat zij slechts in beperkte mate zorgen voor een lagere uitstoot van broeikasgassen als CO2. “Het gebruik van deze brandstoffen leidt nog steeds tot opwarming van de aarde vanwege de niet-CO2-effecten van het vliegen.” De onderzoekers bedoelen daarmee onder andere de vliegtuigbewolking. Gezamenlijk zijn deze effecten verantwoordelijk voor zo’n 60 procent van de aangerichte klimaatschade. Het rapport is al met al niet optimistisch over de huidige gang van zaken in de vliegindustrie. “Het huidige duurzaamheidsbeleid is onvoldoende om de doelen van Parijs te halen. Er is meer haast geboden en een langetermijnvisie is cruciaal.”
24 januari 2023, 14:26