Krimp Schiphol blijkt nauwelijks effect op de economie te hebben

Krimp van vliegveld Schiphol blijkt een verwaarloosbaar effect te hebben op de Nederlandse economie. Voor de werkgelegenheid zijn al helemaal geen negatieve gevolgen te verwachten. Dit blijkt uit een studie van accountantskantoor PWC in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur. Deze uitkomsten zijn hoopgevend, temeer omdat in de berekeningen een belangrijk deel van de positieve effecten niet zijn meegenomen. Zo zijn de opbrengsten van minder vliegherrie niet gekwantificeerd, bij gebrek aan een wetenschappelijk verantwoorde methode, aldus de onderzoekers. Als de effecten van minder vliegtuiglawaai – minder hart- en vaatziekten, minder slaapverstoring, minder productiviteitsverlies – dan is de kans groot dat een kleiner Schiphol voor de maatschappij als geheel zelfs meer zou opbrengen dan in de huidige maximale omvang van 500.000 vliegbewegingen. Minder uitstoot bij krimpEen belangrijke winstpunt van een kleiner Schiphol is bovendien de lagere uitstoot van CO2, vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide, stikstofoxiden en (ultra-) fijnstof. Ook hieraan is geen prijskaartje gehangen door PWC. In het rapport worden twee scenario’s onderzocht – met en zonder de Polderbaan. De reden daarvoor is dat het voortbestaan van die baan onzeker is omdat deze is aangelegd nadat een stikstofvergunning verplicht werd. Het kabinet is onzeker of de baan wel open kan blijven als Schiphol de vergunning krijgt. Als de voormalige ‘Milieubaan’ zou worden gesloten, moet het aantal vliegbewegingen terug naar 375.000 om extra overlast van de overige banen te voorkomen. Meer overlast veroorzaken is volgens de afspraken verboden: nieuwe regels dienen minimaal dezelfde bescherming van omwonenden te garanderen als oudere regels. Meer geld verdienen met minder vliegenVoor vliegbedrijven heeft krimp zelfs een belangrijk positief effect. Vanwege schaarste kunnen zij hun ticketprijzen verhogen en hoeven ze minder te vliegen om meer geld te verdienen. Schiphol zal tevreden moeten zijn met lagere inkomsten, omdat het staatsbedrijf wordt afgerekend per passagier en de prijzen niet mag verhogen, aldus het rapport. Desondanks blijven de gevolgen zeer acceptabel. In het ergste geval kost krimp van Schiphol – dus zonder de positieve effecten mee te rekenen van minder herrie en uitstoot – 100 tot maximaal 320 miljoen euro, gerekend over de hele Nederlandse economie. Die economie is in totaal 1000 miljard euro groot, dus het verlies in procenten is maximaal 0,03 procent (!). Mogelijk verlies Schiphol in zo’n scenario ongeveer 20 procent van zijn directe connectiviteit. 80 Procent van de bestemmingen blijft dus behouden, voor de overige 20 procent zullen reizigers een keertje moeten overstappen. Veel reizigers stappen nu ook al over omdat zij met goedkope KLM-tickets worden verleid via een tussenstop op Schiphol naar intercontinentale bestemmingen te vliegen. Een bijkomend voordeel van krimp zijn een afname van het aantal buitenlandse overstappers, zo meldt PWC en een toename van het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat en het geld niet meer uitgeeft in een buitenlands vakantieparadijs. Hoeveel dat scheelt, meldt het rapport niet bij gebrek aan harde cijfers. Woningbouw weer mogelijkNiet onbelangrijk is dat krimp van het vliegveld leidt tot kleinere geluidscontouren waarmee meer ruimte ontstaat voor woningbouw. Onlangs becijferde de Milieufederatie Noord-Holland dat Schiphol de bouw van 150.000 woningen in de weg zit. Het accountantsbureau noemt de uitgevoerde berekeningen en conclusies ‘robuust’. Het bedrijf heeft verschillende analyses uitgevoerd die aantonen dat de resultaten dichtbij de realiteit zitten. Met deze uitkomsten in de hand bestaat er eigenlijk geen enkele reden om nog te treuzelen met krimp van Schiphol. De economische schade is nagenoeg nul, de werkgelegenheid lijdt er niet onder, woningbouw wordt weer mogelijk en de gezondheid van tienduizenden omwonenden gaat er fors op vooruit. Bovendien is krimp op korte termijn onoverkomelijk vanwege strenge regels voor de stikstof- en CO2-uitstoot die natuur en klimaat verwoesten.
23 januari 2023, 13:54