Ook Limburgers in geweer tegen renovatie startbaan

Vanaf begin mei wil vliegveld Beek bij Maastricht de startbaan grondig renoveren. Maar evenmin als voor het onderhoud op Schiphol is daar een natuurvergunning aangevraagd voor het project, terwijl er wel sprake is van uitstoot van extra stikstofoxiden. Dat mag niet volgens de wet. En dus diende de Alliantie PleinAIR Maastricht een handhavingsverzoek in bij het verantwoordelijke ministerie van Landbouw. “Maastricht Airport heeft geen geldige exploitatievergunning en geen natuurvergunning, terwijl het de zesde grootste uitstoter van stikstof is in Limburg”, aldus de bewonersorganisatie tegenover RTV Maastricht. “De renovatie gaat 22,3 miljoen euro kosten en gaat gepaard met een grote emissie van stikstof. Het is aannemelijk dat daarvoor geen ruimte is.” DrogredeneringDe directie van het vliegveld vindt dat die ruimte er wel is via een mooie drogredenering. “Omdat er minder gevlogen wordt kan de stikstofruimte worden verrekend en gebruikt voor de verbouwing.” De vliegveldbobo’s gaan daarmee geheel voorbij aan het feit dat Beek helemaal geen natuurvergunning heeft en daarom geen stikstofuitstoot van vliegtuigen mag faciliteren. Ze doen dus een beroep op een vergunning die ze niet hebben. De minister treuzelt al twee jaar over een besluit om de vergunning te verlenen. Een ontwerpbesluit ligt in een lade te verstoffen omdat een eventuele vergunning direct zal worden aangevochten bij de rechter. De kans is groot dat de minister dan wordt teruggefloten, zoals de laatste jaren al zo vaak is gebeurd. Al die tijd is het vliegveld in bedrijf, terwijl de overheid de illegale situatie openlijk toestaat, zogenaamd omdat er ‘zicht op legalisatie’ zou zijn. TrainerenTegelijkertijd wordt op het ministerie van Infrastructuur openlijk gepraat over het zo lang mogelijk rekken van de illegale situatie, die ook geldt bij Schiphol, Eindhoven Airport en Zestienhoven (bij Rotterdam). Dat bleek begin december uit vrijgegeven documenten na een verzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag. Het ministerie onderzoekt niet hoe het beste aan de wet kan worden voldaan, maar hoe die wet het beste kan worden omzeild met liefst minimale juridische risico’s. De situatie is met recht krankjorem te noemen. Al de genoemde vliegvelden opereren al ruim twintig jaar zonder wettelijk verplichte natuurvergunning. Pas nadat Mobilisation for the Environment (MOB) vroeg om deze bedrijven binnen de wet te brengen, kwam het verantwoordelijke ministerie van Landbouw in actie. Flinterdun ijsNa het indienen van de aanvragen heeft de minister conceptbesluiten opgesteld waarin zij meldt de vergunningen te willen verstrekken. Maar de aanvragen zijn stuk voor stuk gebaseerd op flinterdun ijs, waardoor de kans groot is dat een rechter deze desgevraagd zal vernietigen. Ondertussen wordt er gewoon doorgevlogen zonder vergunningen en wenst onze Rijksoverheid de illegale situatie niet te beëindigen noch passende maatregelen te nemen om de neerslag van stikstofoxiden op kwetsbare natuurgebieden zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd ontvangen boeren in onder meer Overijssel dreigbrieven waarin de provincie dreigt wél te gaan handhaven en worden dwangsommen van tonnen euro’s per jaar voorgeschoteld. Extra wrang omdat deze boeren veelal geheel conform de toen geldende wet- en regelgeving te goeder trouw een zogenaamde PAS-melding hebben gedaan. Via zo’n melding zou een vergunning overbodig worden, maar de rechter veegde deze werkwijze van tafel. Onheus meeliftenVliegveld Lelystad probeerde mee te liften op die PAS-regeling, maar kreeg nul op het rekest. De melding van dat vliegveld was gebaseerd op foute berekeningen en werd daarom door de minister afgewezen. Ook Schiphol en de andere vliegvelden gaan in hun aanvragen uit van al te rooskleurige situaties, zodat deze vergunningen zullen worden voorgelegd aan de rechter als de minister er eindelijk mee op de proppen komt. Eerder diende MOB een handhavingsverzoek in tegen het groot onderhoud van de Zwanenburgbaan van Schiphol omdat dit gepaard gaat met veel extra stikstofuitstoot. Dat verzoek werd afgewezen, maar tegen de afwijzing door de minister wordt nu bezwaar gemaakt. SchipholWatch diende maandag jongstleden bezwaar in tegen de bodembeschikking die Schiphol kreeg voor dat onderhoud. Volgens de plannen wordt er grootschalig met vervuilde grond geschoven. Een deel van die grond zou volgens de wet gesaneerd moeten worden. Het vliegveld wil dat niet, omdat daar hoge kosten aan vastzitten. De provincie kijkt onterecht weg van deze praktijken en gaf Schiphol een vergunning.
14 januari 2023, 15:53