Geluidsgeweld blijft ondanks tijdelijke krimp Schiphol

Minister Harbers erkent sinds kort volmondig dat vliegtuigen te veel lawaai maken en dat Schiphol moet krimpen, anders dreigt hij rechtszaken te verliezen en is hij nog verder van huis. Tegelijkertijd probeert de minister mensen keer op keer in slaap te sussen dat het eigenlijk allemaal wel meevalt met dat vliegtuiggeluid en dat als je toch overlast ervaart, die binnenkort een stuk minder zal zijn. Ten eerste valt het niet mee en ten tweede zal de overlast niet snel verminderen, zo blijkt uit de nieuwste video ‘Geluidsgeweld’ van Platform Vliegoverlast Amsterdam. Teveel lawaaiDe overheid wijst op de cijfers en zegt dat er slechts iets teveel lawaai wordt geproduceerd maar dat dat echt niet mag. Die cijfers zijn gebaseerd op berekeningen in de overheidsmaat Lden, wat staat voor level day-evening-night, een jaargemiddelde voor het geluidsniveau. Vanaf 58 decibel Lden hoeven in ons land pas maatregelen genomen te worden om burgers te beschermen tegen vliegtuiglawaai. Dit is in tegenspraak met de enorme hoeveelheid klachten die bij vliegherrie.nl binnenkomen en de piekniveaus en frequenties die die klachten rechtvaardigen. Mensen liggen er daadwerkelijk wakker van. De maat Lden deugt niet en zegt niets over een acceptabele hoeveelheid lawaai. En als je dan toch Lden hanteert, kun je maar beter de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen: die legt de lat een stuk lager dan onze overheid, namelijk bij 45 dB Lden. Maar dan zou er in de Randstad nauwelijks nog een vliegtuig kunnen vertrekken. Onbeperkte groei?Daartegenover lezen we dat minister Harbers denkt dat de luchthaven vanaf 2027 weer onbeperkt kan groeien dankzij stillere vliegtuigen. Iedereen weet dat vliegtuigen niet zo maar even stiller worden en zeker niet binnen vijf jaar. Wat is hier aan de hand? Is hij nou echt zo naïef? Een minister die nu zo snel mogelijk wil krimpen van 500 duizend naar 440 duizend vliegbewegingen per jaar en een paar jaar later denkt onbeperkt te kunnen groeien. Dreigt er werkelijk opnieuw groei? Professor dr Fulco van der Veen heeft advies ingewonnen en laat zien waarom de minister deze draai denkt te kunnen maken. Wat blijkt? Vliegtuigen hoeven maar een heel klein beetje stiller te worden om er veel meer te laten vliegen binnen de huidige regels. Tijd voor nieuwe regelsInderdaad, die regels moeten dus veranderen. Weg met die Lden-berekeningen en plafonds waaronder je straks onbeperkt mag vliegen. Er zijn andersoortige grenzen nodig om het tij te keren, grenzen die de burger wél bescherming bieden. Zo moet het piekgeluid – bij voorbeeld te meten met de app Explane – en het aantal overvliegingen een rol gaan spelen. De krimp moet fors doorzetten om de wijde omgeving van Schiphol weer gezond te krijgen. Bekijk hier de complete video van professor Van der Veen
09 januari 2023, 11:11