Minister liegt in Tweede Kamer over kankerverwekkende emissies vliegverkeer

Alle bedrijven in Nederland zijn verplicht de uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk terug te brengen. Behalve Schiphol. Want het vliegveld valt onder wetgeving die niets zegt over de gevaarlijke uitstoot. Minister Mark Harbers heeft meermaals in de Tweede Kamer beweert dat de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het vliegverkeer van en naar Schiphol wordt geregeld in de Wet luchtvaart. Maar die wet zegt helemaal niets over die uitstoot, zoals wij eerder al meldden. Nu blijkt uit recent vrijgegeven documenten dat de minister zich zeer welbewust is van deze misstand, maar desondanks volhoudt dat alles koek en ei is. De minister speelt zo een gevaarlijk spel met de gezondheid van medewerkers van Schiphol en met die van omwonenden. Op basis van officiële gegevens van het RIVM blijkt dat vliegtuigen jaarlijks 280.000 kilogram aan kankerverwekkende stoffen uitstoten in een straal van ongeveer tien kilometer rond Schiphol. Het merendeel van die gevaarlijke emissies dwarrelt neer op kinderrijke woonwijken onder de vliegpaden. Weer uitzondering luchtvaartAlle andere bedrijven in ons land zijn verplicht dergelijke uitstoot te rapporteren en te minimaliseren, waarbij ze verplicht gebruik moeten maken van de best beschikbare technieken – ook al zijn die soms peperduur. Voor het vliegverkeer geldt dat niet, omdat de bestaande luchtvaartwetgeving er geen woord aan vuil maakt. Desondanks beweert minister Harbers tegenover de Tweede Kamer dat de uitstoot gereguleerd is in de Wet luchtvaart, zoals overduidelijk blijkt uit antwoorden die hij geeft op vragen van Kamerlid Lammert van Raan. “Emissies van vliegtuigen worden gereguleerd via de Wet luchtvaart”, zo liegt hij alsof het gedrukt staat. De minister neemt hiermee grote en onaanvaardbare risico’s met de gezondheid van tienduizenden, mogelijk honderdduizenden Nederlanders. Niet alleen omwonenden worden dagelijks geconfronteerd met de kankerverwekkende stoffen, ook de meer dan 20.000 platformmedewerkers van Schiphol hebben ermee te maken, zoals duidelijk bleek in de reportage ‘Ziek van Schiphol‘ van het journalistieke tv-programma Zembla. Daarin vertelden medewerkers dat zij vrijwel geen collega’s kennen die de pensioengerechtigde leeftijd gezond bereikt hadden. De meesten stierven aan kanker voordat ze de 65 jaar hadden bereikt. Vaker kankerDe GGD onderzoekt op dit moment of kanker vaker voorkomt onder vliegroutes dan daarbuiten, zo bleek toen deze gezondheidsorganisatie bij SchipholWatch gegevens opvroeg die zijn verzameld door gebruikers van de app Explane. Dat luchtvaart niet valt onder de regels voor kankerverwekkende uitstoot die voor de rest van Nederland wel gelden, is een gevaarlijke leemte in de wet. Het gebrek aan regels heeft ook juridische consequenties: alle betrokken partijen weten immers dat de wet onvoldoende beschermt en gaan desondanks door met het in gevaar brengen van de leefomgeving. Daarmee komt bestuurdersaansprakelijkheid voor KLM en Schiphol in zicht. Schiphol voelt zich in het dossier ‘zeer zorgwekkende stoffen’ zelfs zo onaantastbaar dat het al meer dan twee jaar te laat is met het rapporteren van het deel van de uitstoot die niet valt onder de luchtvaartwet – de zogenaamde grondgebonden activiteiten. Die activiteiten zijn volgens de vrijgekomen documenten verantwoordelijk voor slechts 0,1 procent van de totale uitstoot van gevaarlijke stoffen, maar dienen door het vliegveld wél te worden gerapporteerd en gereduceerd. Geen euro voor beperking uitstootDe 99,9 procent van de uitstoot die zou zijn gereguleerd in de luchtvaartwet, valt erbuiten: Schiphol noch de vliegmaatschappijen hoeven ook maar één euro uit te geven aan het terugdringen van gevaarlijke uitstoot en hoeven er evenmin over te rapporteren. De vliegfirma’s maken dankbaar gebruik van deze maas in de wet. Zo weigeren ze een paar cent per liter extra te betalen voor zwavelarme kerosine. Die brandstof is ruimschoots beschikbaar, maar wordt op Schiphol niet of nauwelijks verkocht. Terwijl aangetoond is dat verbranding van de zwavelarme variant minder ultrafijnstof en minder zwaveloxiden oplevert. Ultrafijnstof veroorzaakt volgens het RIVM onder meer ademhalings- en hartproblemen bij kinderen en volwassenen en kan zelfs doordringen tot in de foetus. De Gezondheidsraad adviseerde de regering vorig jaar dringend maatregelen te treffen om de uitstoot van deze zeer kleine deeltjes tegen te gaan. Zwaveloxiden zorgen vooral voor ademhalingsproblemen. De uitgestoten uitlaatgassen bevatten talloze zeer gevaarlijke componenten, zoals benzeen, vluchtige organische stoffen en formaldehyde. Aan de Kamer vertelt Harbers dat het allemaal geregeld is, maar in de praktijk is er helemaal niets geregeld. En dat weet hij. Roep Harbers op het matje!SchipholWatch roept alle Kamerleden op geen genoegen te nemen met de levensgevaarlijke spinsels van deze minister en hem hiervoor ter verantwoording te roepen. De grote vraag is waarom hij de Kamer willens en wetens verkeerd heeft voorgelicht. Nog belangrijker is de vraag wanneer de minister de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door de luchtvaart wél gaat reguleren en dus ook reduceren. Die vraag raakt rechtstreeks aan de gezondheid van tienduizenden burgers.
07 januari 2023, 12:55