Ondanks 2200 bezwaren geen wijziging in baanonderhoud Schiphol

Maar liefst 2233 mensen en organisaties dienden bezwaar in tegen verruiming van de (nachtelijke) geluidsnormen voor Schiphol tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan per volgend jaar januari. Minister Mark Harbers doet er niets mee. Dit blijkt uit een brief die hij vandaag aan het einde van de dag naar de Tweede Kamer stuurde. “Omwonenden maken zich zorgen over de extra hinder die het baanonderhoud voor met name omwonenden van de Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan oplevert. De zorgen zijn begrijpelijk en herkenbaar. Daarom is bij het opstellen van de concept-regeling beperking van de extra overlast nadrukkelijk meegewogen”, aldus Harbers. Met andere woorden: er verandert niets, bewoners onder de aan- en afvliegroutes van de Aalsmeer- en Buitenveldertbaan moeten het komende halfjaar rekenening houden met veel extra nachtvluchten. Dergelijke vluchten zorgen voor slaapverstoring en zijn daarmee een regelrechte aanslag op de volksgezondheid. Slechts een “verduidelijking van de regels voor de nachtelijke inzet van banen” en een “aangevulde toelichting” vormen het magere resultaat van het noeste werk van de ruim 2.200 bezwaarmakers. Geheel in lijn met de manier waarop het Ministerie van Infrastructuur (I&W) doorgaans omgaat met burgerparticipatie. Slechts goed voor een groen vinkje op het lijstje van de minister. Halve waarheidHarbers stelt dat groot onderhoud vanzelf voortvloeit uit het Luchthavenbesluit, maar daarin zijn slechts zeer sporadisch onderhoudsperioden toegestaan van meerdere maanden achtereen. Op Schiphol is het tegenwoordig schering en inslag om een baan maandenlang te sluiten en de omwonenden met de extra overlast op te zadelen. Harbers beroept zich op het feit dat het allemaal erg complex is vanwege al die verschillende banen en gaat voorbij aan het feit dat met een tijdelijke krimp de extra overlast juist heel eenvoudig te elimineren is. Ingenieursbureau Witteveen+Bos hekelde de aanpak door Schiphol van het groot onderhoud. Het vliegveld neemt er veel te veel tijd voor, waardoor omwonenden onnodig lang met extra overlast te maken krijgen. Harbers belooft nu te gaan “kijken naar het systeem van baanonderhoud”. Daarbij wil hij opnieuw “de omgeving” (dat is ambtenarentaal voor de mensen die wonen in de regio en de extra overlast voor de kiezen krijgen) betrekken bij de besluitvorming. “Schiphol heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn”, maar sputtert alweer direct tegen onder het mom van internationale verplichtingen ten aanzien van de veiligheid. Alles voor de veiligheidHet is nog maar de vraag of ‘de omgeving’ zoveel zin heeft in weer een ‘participatietraject’ waarbij met de inbreng van burgers met hoge waarschijnlijkheid niets wordt gedaan. Zo gauw Schiphol het toverwoordje veiligheid uit de hoge hoed tovert, staan alle ambtenaren van I&W immers in het gareel. Ondanks betere alternatieven als tijdelijke inperking van de capaciteit van het vliegveld, waardoor zo’n 200.000 omwonenden in onder meer Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn niet met extra nachtelijke vliegherrie te maken hoeven krijgen. Tegen het groot onderhoud van de Zwanenburgbaan loopt nog een handhavingsverzoek door Mobilisation for the Environment. Schiphol heeft geen natuurvergunning voor deze renovatie aangevraagd, terwijl het enorme project extra stikstofdepositie gaat veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden. Dat mag niet volgens de wet. Ook zal er weer volop worden rondgereden met PFAS-gifgrond. Naast de Zwanenburgbaan zijn grote hoeveelheden grond met onder meer kankerverwekkende PAK’s, arseen en barium aangetroffen. Een deel van de grond bleek maar liefst 130 microgram PFOS per kilogram grond te bevatten – ver boven de geaccepteerde norm van maximaal 3 microgram. Ook het grondwater is vervuild.
16 december 2022, 18:22