Noodkreet Australiërs aan Tweede Kamer: help ons tegen Schiphol!

Duizenden burgers in de Australische stad Brisbane sturen een noodkreet aan de Tweede Kamer. Zij hopen dat het parlement hen wil helpen tegen wat zij noemen onethische handelspraktijken van de Schiphol Groep en doen daarbij een beroep op de geldende voorschriften voor staatsbedrijven. In Brisbane exploiteert Schiphol een vliegveld dat recentelijk uitgebreid is met een extra startbaan. Sinds de opening regent het klachten over de toegenomen geluidsoverlast en blijken de gevolgen veel ernstiger dan beloofd. In de brief prijzen de Brisbaners de beslissing van minister Mark Harbers om het aantal vluchten op Schiphol terug te brengen naar maximaal 440.000 en wijzen zij erop dat de Nederlandse overheid als aandeelhouder een dergelijke stap ook moet afdwingen voor Brisbane Airport vanuit het oogpunt van gelijke normen en waarden. “De deelneming van Schiphol in Brisbane Airport verplicht de Nederlandse overheid ertoe om overal dezelfde standaarden voor de bescherming van het milieu en de leefomgeving toe te passen”, aldus de brief. Die verplichting volgt uit onder meer de richtlijnen voor goed bestuur van staatsbedrijven, opgesteld door de Nederlandse regering. Staatsbedrijven moeten goede voorbeeld geven“De Nederlandse regering heeft zelf bepaald dat staatsbedrijven als Schiphol een voorbeeld moeten zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen – dus met respect voor het milieu, een veilige werkomgeving, mensenrechten en het vermijden van corruptie.” Volgens de bewoners schendt Schiphol die normen omdat het bedrijf geen draagvlak heeft weten te creëren voor de nieuwe startbaan en de daarbij behorende vliegpaden. Bovendien overtreedt de onderneming het recht op een schone en gezonde leefomgeving, zoals vastgelegd in artikel 21 en 22 van de Nederlandse grondwet. “De Tweede Kamer heeft een cruciale rol in de controle op het gedrag van de Nederlandse regering. Daarom vragen we concreet om hulp bij het realiseren van vier punten: Een ban op nachtvluchten tussen 10 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends Een maximaal aantal vluchten van 45 per uur Ontbinding van het pseudo-overleg over het vliegveld en de installatie van een onafhankelijke raad Een onafhankelijkk onderzoek naar de gedragingen van de directie van Brisbane Airport”. De Australiërs smeken de Nederlandse regering er alles aan te doen wat in haar macht ligt om een einde te maken aan de “meedogenloze handelspraktijken” van Schiphol en Brisbane Airport die “geleid hebben tot een sociale ramp met desastreuze gevolgen voor het milieu”. Zelfde sjoemelpraktijken als hierNet als in Nederland heeft het vliegveld in Brisbane de omwonenden continu voorgelogen, valse beloften gedaan en gevolgen gebagatelliseerd met sjoemelberekeningen. Zo beloofde de directie voor de aanleg dat al het uitgaande vliegverkeer boven de baai zou plaatsvinden. Na opening is die procedure bij het oud vuil gezet en wordt alleen nog voor nachtvluchten gebruikt. Gedurende de hele dag wordt kris-kras boven de stad gevlogen, met grote gevolgen voor de bewoners. Bewoners was ook beloofd dat het vliegverkeer over dunbevolkte gebieden zou worden geleid, maar in de praktijk blijken de vliegtuigen vooral over de dichtstbevolkte gebieden te komen. Daardoor ondervinden nu 169 van de 190 wijken in de stad extreme geluidsoverlast. Sommige van die wijken liggen zelfs op 30 kilometer afstand van het vliegveld. Liegende CEO“CEO Gert-Jan de Graaff van Brisbane Airport heeft op nationale tv staan liegen over de gevolgen van de nieuwe startbaan”, zo vertellen de Australiërs aan de Nederlandse Kamerleden. “Hij vertelde dat de overlast zou verminderen na opening van de baan, maar exact het tegenovergestelde bleek het geval.” De brief beschuldigt Schiphol en Brisbane Airport van het toepassen van ‘social engineering’-technieken en citeert hiervoor uit het baanbrekende onderzoek van de Nederlandse Rachelle Verdel. Zo heeft het vliegveld in Australië een forum opgezet voor participatie dat grote overeenkomsten vertoont met de tandeloze Omgevingsraad Schiphol en de vechtparticipatie rond Rotterdam Airport. Ook zet het Australische vliegveld vol in op ‘duurzaamheid’ – niet in de praktijk maar in de publiciteit. Om aan de groeiende druk van de publieke opinie te ontkomen, verlaat het ene na het andere persbericht de burelen waarin het vliegveld zichzelf afficheert als groen en duurzaam. De omwonenden noemen dat misleidend en vinden de spindokterij niet passen binnen de richtlijnen voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
06 december 2022, 14:32