Stikstofvergunning Schiphol weer verder uit zicht, wanneer start het handhaven?

Het ziet ernaar uit dat de Raad van State volgende week een streep zet door de verzonnen afkapgrens van 25 kilometer voor het berekenen van stikstofdepositie. Daarmee verdwijnt het zicht op een natuurvergunning voor Schiphol. Wanneer start de minister met handhaven? De aanvraag van een natuurvergunning door Schiphol leunt zwaar op deze afkapgrens. Dat is in feite een dubbele afkap, want ook alle stikstof die vliegtuigen boven de 900 meter vlieghoogte uitstoten, wordt gemakshalve niet meegeteld. Met het sneuvelen van de 25 kilometer-grens (draadje over het waarom door wetenschapper Raoul Beunen) kan de aanvraag van Schiphol in feite de prullenbak in. Zonder deze grens wordt de opgave van het vliegveld om eindelijk te gaan voldoen aan de stikstofwetgeving vele malen groter. Waar nu de depositie van het vliegverkeer op de Veluwe net niet hoeft te worden meegerekend, moet dat na volgende week wél. Profiteren van afkapgrensSchiphol vroeg eind vorig jaar nog uitstel voor het indienen van de aanvraag natuurvergunning omdat de toen nog te introduceren afkap erg gunstig uitviel. Met relatief weinig moeite en middelen dacht de directie zo de vergunning te kunnen regelen en dus wachtte men nog even de nieuwe regels af. Hoe groot de extra opgave voor Schiphol gaat worden, is nog onmogelijk te zeggen. Maar zelfs de brief en de onderliggende studies waarmee de minister zijn besluit bekendmaakte Schiphol terug te brengen tot maximaal 440.000 vliegbewegingen, leunen zwaar op de afkapgrens. Zelfs bij die tijdelijke krimp vanwege de structurele geluidsoverschrijdingen moet Schiphol forse maatregelen nemen om de stikstofuitstoot te compenseren, zoals het opkopen – zelf of via het Rijk – van boerenbedrijven. Zonder de afkap is het risico levensgroot dat Schiphol zijn strooptocht zelfs drastisch moet uitbreiden. In een van de bijlagen bij de 440K-brief van Harbers wordt door ingenieursbureau Royal DHV Haskoning nog hoog opgegeven over de mogelijkheden die Schiphol heeft dankzij de dubbele afkap op 25 kilometer én 900 meter vlieghoogte. Minder dan 300.000 vliegbewegingenNu de 25 kilometer wegvalt en de 900 meter zwaar onder druk staat van onder meer de Europese wetgeving, zal Schiphol naar verwachting veel meer stikstofruimte moeten vinden en opkopen. Allerminst is uitgesloten dat het aantal vliegbewegingen veel verder moet zakken, naar mogelijk zelfs onder de 300.000. Zo’n getal is in lijn met de verwachtingen van Johan Vollenbroek, voorman van Mobilisation for the Environment (MOB). Deze treft voorbereidingen om de aanstaande stikstofvergunning van Schiphol door de rechter te laten beoordelen. Op het bovenstaande kaartje is goed te zien dat Schiphol sterk profiteert van de 25 kilometer afkap die nu geschrapt gaat worden. Een belangrijk en urgent natuurgebied als de Veluwe valt nu nog net buiten de sjoemelberekende stikstofcontouren van het vliegverkeer, maar zal er straks middenin vallen. Minister Christianne van der Wal wekte dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer de indruk dat zij vaart zet achter het beoordelen van de aanvraag van Schiphol. Dat zal mede te maken hebben met de lopende procedures waarin MOB handhaving eist op de missende vergunning. Aanvraag kan alleen maar afgewezenZoals de feiten nu liggen, met vanaf volgende week het schrappen van één van de twee afkapgrenzen, kan Van der Wal niet anders dan de aanvraag afwijzen, zelfs los van alle sjoemelberekeningen die Schiphol heeft gebruikt om de situatie op papier acceptabel te laten lijken en die voor een rechter evenmin stand zullen houden. De minister heeft al ruim twintig maanden een ontwerpvergunning voor Schiphol in de lade liggen. Daarin staat dat er 500.000 vliegbewegingen toegestaan zijn. Het ministerie van LNV heeft dat besluit nog niet durven doorzetten, naar alle waarschijnlijkheid omdat ingeschat is dat het voor de rechter geen stand zal houden. Nu het stikstofdossier van Schiphol in een impasse is geraakt, kan niet langer worden gesproken van een situatie met ‘uitzicht op legalisatie’. Dat uitzicht werd tot op heden steeds misbruikt om het gemis van een natuurvergunning te gedogen, maar de facto raakt de vergunning steeds verder uit zicht. MOB heeft de rechtbank al gevraagd zich over het gebrek aan handhaving uit te spreken. Een zaak hierover dient naar verwachting nog voor het einde van dit jaar. Nog steeds illegaal in bedrijfPikant is dat zonder natuurvergunning ook het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit (LVB) de ijskast inkan, de vergunning is een noodzakelijk onderdeel van zo’n besluit. Omdat voor het huidige LVB 2008 niet de vereiste ‘passende beoordeling’ is opgesteld en de natuureffecten daarmee onvoldoende getoetst zijn, is dat besluit in strijd met de Habitat-richtlijn. Dat maakt het besluit onwettig. Volgens de letter van de wet zou Schiphol nu niet in bedrijf mogen zijn, omdat een geldig LVB nodig is voor de exploitatie van een vliegveld voor de commerciële luchtvaart.
18 november 2022, 16:45