Stichting RBV heeft veel geld nodig voor mensenrechtenzaak vliegverkeer

Al sinds 2020 werkt stichting RBV aan een rechtszaak waarin van de Staat wordt geëist dat zij mensenrechten respecteert en een einde maakt aan de aantasting van de gezondheid door het overmatige vliegverkeer in ons land. Vanaf begin maart gaat de zaak van start. Ja, ik steun de stichting RBV > De voorbereidingen van de zaak en het opstellen van de meer dan 200 pagina’s tellende dagvaarding kostten tot op heden meer dan 150.000 euro, vooral geld dat is uitgegeven aan gespecialiseerde advocaten. De zaak zou eigenlijk in oktober jongstleden van start gaan, maar op het laatste moment vroeg minister Mark Harbers van Infrastructuur (I&W) uitstel omdat hij niet tijdig zijn antwoord op de dagvaarding had geformuleerd. I&W heeft nu de peperdure landsadvocaat Pels Rijcken ingeschakeld om een repliek op te stellen. “We moeten afwachten waar de minister straks mee komt”, aldus Jan Boomhouwer, bestuurder van stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuigoverlast (RBV). “Het kan zijn dat de minister straks twintig dozen papierwerk over de schutting gooit, zodat we heel veel werk voor de kiezen krijgen.” 150.000 euroDaarvoor is straks veel geld nodig, Boomhouwer schat dat de stichting tot aan de eerste uitspraak van de rechter nog zo’n 150.000 euro nodig zal hebben. “Dat geld zijn we nu bij elkaar aan het sprokkelen, onder meer door een beroep te doen op steun van gemeenten in de regio.” Maar Boomhouwer roept ook bewoners op om te doneren aan de goede zaak. “Met hulp van bewoners en gemeenten maken we een einde aan de vliegherrie, dat is onze overtuiging.” De zaak van RBV is een zaak in het algemeen belang. “Niet alleen de regio Schiphol profiteert van een positieve uitkomst van deze zaak, ook de omwonenden van de vliegvelden bij Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Eelde kunnen met de verwachte jurisprudentie straks eisen van de overheid dat de geluidsoverlast en vervuiling van het vliegverkeer wordt teruggebracht tot een acceptabel niveau.” Zaak voor alle mensen met last van vliegherrieTot op heden is ongeveer de helft van de donateurs afkomstig uit Aalsmeer, de vestigingsplaats van RBV. “Maar onze zaak is geen initiatief van Aalsmeerders die de Aalsmeerbaan liefst zien sluiten, het is een zaak waarin we opkomen voor alle mensen die te maken hebben met vliegherrie. We hebben ook donateurs nodig in andere gemeenten als Amstelveen, Amsterdam, Zaanstad en Leiden. Maar ook uit Rotterdam, Eindhoven en Maastricht.” Boomhouwer roept expliciet bewonersclubs, milieu- en klimaatorganisaties op om hun leden of sympathisanten te vragen om geld te doneren voor de goede zaak. “Het zou ons bij voorbeeld erg helpen als alle bewonersverenigingen hun leden vragen om een klein bedrag te storten.” Twee miljoen mensen in de vliegherrieIn Nederland wonen ruim twee miljoen mensen die meer overlast van het vliegverkeer ervaren dan mag volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij worden geconfronteerd met reële schade aan hun gezondheid, onder meer als gevolg van een gebrek aan nachtrust en luchtverontreiniging. RBV strijdt voor het recht op een schone en gezonde leefomgeving, zonder de huidige gezondheidsschade door het vliegverkeer. Dat is een grondrecht dat al jarenlang met voeten wordt getreden. Onze eigen overheid huurt nu peperdure advocaten in om dat onrecht te laten voortbestaan. Hoewel de zaak pas in maart voor de rechter komt, heeft RBV nu al een historisch succes geboekt. Mede onder dreiging van deze procedure verlaagde minister Harbers het maximum aantal vluchten van en naar Schiphol van 500.000 naar 440.000. SchipholWatch steunt dit initiatief van harte. Kom aub ook in actie en ondersteun RBV financieel om deze rechtszaak tot een goed einde te brengen.
23 november 2022, 11:49