Ingenieursbureau kraakt groot onderhoud Schiphol af

Schiphol pakt het groot onderhoud aan de start- en landingsbanen verkeerd aan waardoor het te veel tijd kost. Omwonenden krijgen zo te maken met veel meer overlast dan nodig is. Dit concludeert het ingenieursbureau Witteveen+Bos na bestudering van de onderhoudsplannen van Schiphol. Dat gebeurde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur (I&W). De uitgangspunten voor de planning rammelen aan alle kanten, zo zien de ingenieurs. “Er is door Schiphol niet duidelijk onderbouwd waarom de werkzaamheden niet sneller kunnen worden uitgevoerd. Eerder is al aangegeven dat doorlooptijden in theorie kunnen worden verkort, door bepaalde keuzes te optimaliseren en door meer resources in te zetten. De door Schiphol aangeleverde informatie toont niet aan dat dergelijke optimalisaties onmogelijk zijn.” In gewone-mensen-taal: Schiphol maakt onduidelijke keuzes waardoor het onderhoud uitloopt en zet onvoldoende middelen en mensen in om projecten vlot af te ronden. Te zuinigHier zijn duidelijke parallellen te zien met de lange wachtrijen die afgelopen zomer het nieuws over Schiphol bepaalden. Net als bij de bewakers en het afhandelingspersoneel kiest het vliegveld ervoor om het baanonderhoud uit te besteden, tegen de laagst mogelijke tarieven. Die afbraaktarieven leiden bij onder meer de uitvoerder van het onderhoud en de asfaltleverancier tot een gebrek aan mensen, zodat het werk niet voortvarend genoeg kan worden aangepakt. Bovendien kan er ‘s nachts niet worden doorgewerkt: de bouwers moeten daarvoor extra betaald krijgen, maar dat geld is er niet. Witteveen+Bos mocht van het ministerie niet beoordelen of de door Schiphol gekozen onderhoudsstrategie wel klopt. Terwijl daar juist een groot probleem ligt. Schiphol kiest immers voor een strategie die volkomen afwijkt van die van andere grote vliegvelden. Andere aanpak bij andere grote vliegveldenWaar een megahub als Dubai ervoor kiest om de capaciteit van het vliegveld tijdens het onderhoud terug te schroeven, wil Schiphol het verkeer van de afgesloten baan doorsturen naar andere, minder preferente banen. Dat leidt tot veel meer overlast, omdat de aan- en afvliegroutes van zo’n baan over drukker bevolkt gebied lopen. Ook op Heathrow (Londen) wordt radicaal anders omgegaan met het groot onderhoud. De Britten kiezen ervoor om het onderhoud volledig ‘s nachts uit te voeren, wanneer de banen buiten gebruik zijn. Op basis van het onderzoek hebben de ingenieurs bij Witteveen+Bos suggesties gedaan voor een betere aanpak van het baanonderhoud. Die voorstellen heeft Schiphol volledig genegeerd. Om deze reden zag I&W zich genoodzaakt begin november een internetconsultatie op te starten, waarin het op zoek is naar zienswijzen over tijdelijke uitzonderingen op de geluidsregels die Schiphol nodig vindt voor het uitvoeren van het onderhoud. Nu al 1.250 bezwarenOp het moment van schrijven zijn daar – vooral door omwonenden, maar ook door wethouders en raadsleden van omliggende gemeenten – bijna 1.250 bezwaren ingediend. Het is voor iedereen mogelijk om tot 1 december een eigen bezwaar in te dienen. De kritiek van Witteveen+Bos werd pas gisteravond toegevoegd aan de consultatie – slecht vijf dagen voor de deadline. De consultatie is bovendien veel te laat opgestart, want Schiphol is van plan om al in januari te starten met het groot onderhoud. Door er enkele dagen voor sluiting extra documenten aan toe te voegen, zet I&W de eerste 1.250 bezwaarmakers in hun hemdje – zij beschikten niet over alle benodige informatie om een volledige zienswijze in te dienen. Ook het feit dat het ministerie geen ruchtbaarheid gaf aan de internetconsultatie is verre van sjiek. Wethouder Amstelveen kritischDit blijkt mede uit de reactie van wethouder Adam Elzakalai uit Amstelveen in zijn zienswijze dat het ministerie het bestaan van deze procedure onvoldoende heeft gecommuniceerd naar omliggende gemeenten. Hij had burgers graag pro-actief willen wijzen op de gevolgen van het onderhoud. “Dit zal naar verwachting het begrip onder omwonenden doen verhogen.” Het zou de overheid sieren met een nota van antwoord te komen op de zienswijzen alvorens een beslissing te nemen of Schiphol toestemming krijgt om tijdens het onderhoud nog meer (nachtelijke) vliegherrie te veroorzaken. Dat scenario lijkt niet haalbaar, nu het ministerie in een maand tijd ten minste 1.250 zienswijzen moet beantwoorden. HandhavingsverzoekEerder deze week werd bekend dat milieuorganisatie MOB het groot onderhoud van Schiphol wil stilleggen. In samenwerking met SchipholWatch diende MOB een handhavingsverzoek in bij het ministerie van Landbouw. Schiphol beschikt niet over een natuurvergunning voor dit grootschalige bouwproject, terwijl de Raad van State op 2 november jongstleden de bouwvrijstelling heeft geschrapt uit de stikstofwet. Daarmee wordt Schiphol vergunningplichtig, aldus beide indieners. De minister heeft zes weken de tijd om te beslissen of het project desondanks kan doorgaan. Bij een positief besluit stapt MOB naar de rechter.
25 november 2022, 10:47