Handhavingsverzoek tegen groot onderhoud Schiphol

Eerder vandaag diende MOB een handhavingsverzoek in tegen het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Nu de Raad van State de bouwvrijstelling heeft geschrapt uit de stikstofwet, dient Schiphol eerst een natuurvergunning aan te vragen. Het verzoek volgt op eenzelfde vraag van vorige week, waarin MOB aan het verantwoordelijke ministerie van Landbouw (LNV) vroeg de verbouwing van de Eerste en Tweede Kamer stil te leggen vanwege het ontbreken van de stikstofvergunning. Schiphol is van plan om volgend jaar meer dan 500.000 vierkante meter asfalt van de Zwanenburgbaan te vervangen. Dat gaat gepaard met tienduizenden vervoersbewegingen wegens het aan- en afvoeren van asfalt en het transport van projectmedewerkers. Bovendien wil Schiphol het vliegverkeer tijdens het onderhoud verplaatsen naar andere start- en landingsbanen waardoor er extra stikstofdepositie plaatsvindt op kwetsbare natuurgebieden. Dat mag niet volgens de Stikstofwet. Om die reden heeft MOB – in samenwerking met SchipholWatch – het ministerie gevraagd de geplande bouwwerkzaamheden te verbieden. Nooit een natuurvergunning gehadMOB is gebrand op handhaving, omdat voorman Johan Vollenbroek al in 2019 vroeg om handhaving vanwege het feit dat Schiphol überhaupt nooit een verplichte natuurvergunning heeft gehad en pas startte met een aanvraag na het handhavingsverzoek. De vergunning is in concept opgesteld, maar ligt al bijna twee jaar te verstoffen bij LNV. Omdat de aanvraag is gebaseerd op sjoemelberekeningen, durft LNV deze niet door te zetten. Deskundigen menen dat de rechter gehakt zal maken van de vergunning. “Het gewijzigde baangebruik leidt weliswaar niet meteen tot meer stikstofuitstoot, maar naar alle waarschijnlijkheid wel tot een andere verdeling van de depositie. Daardoor kan niet op voorhand worden uitgesloten dat het leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden”, aldus MOB in het handhavingsverzoek. “Wat telt is dat sommige gebieden in 2023 vermoedelijk méér stikstof te verwerken krijgen dan in andere jaren op basis van het in het Luchthavenverkeersbesluit vergunde baangebruik.” Schiphol wil starten in januari 2023Volgens MOB heeft Schiphol geen verplichte passende beoordeling opgesteld en geen voortoets of (Aerius-) berekeningen opgesteld waaruit blijkt dat er geen sprake is van nadelige effecten. Schiphol wil al in januari 2023 starten met de werkzaamheden, reden voor MOB om het verantwoordelijk ministerie van LNV te vragen met spoed maatregelen te treffen. MOB draagt in het handhavingsverzoek ook direct de oplossing aan voor de dreigende overtreding van de wetgeving: “De stikstofgevolgen van het baanonderhoud kunnen worden voorkomen door de capaciteit van de luchthaven te verlagen in de onderhoudsperiode.” Met het handhavingsverzoek hoopt SchipholWatch tevens te voorkomen dat het vliegveld het aantal (nacht-) vluchten op de andere banen verhoogt. Schiphol had het ministerie van Infrastructuur (I&W) gevraagd om meer nachtvluchten te mogen uitvoeren op de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan. Over het groot onderhoud op Schiphol en de gewenste aanpassingen van het baangebruik loopt ook een internetconsultatie. Daarin is het I&W op zoek naar ‘zienswijzen’ tegen de plannen. Bezwaar maken kan tot uiterlijk 1 december 2022.
22 november 2022, 13:28