Aangifte bij justitie tegen MAA wegens economische delicten

De Alliantie pleinAIR Maastricht heeft eerder deze week aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van economische delicten, gepleegd door Maastricht Aachen Airport (MAA). Er lopen inmiddels zes rechtszaken tegen het vliegveld. Volgens de bewoners heeft MAA geen natuurvergunning en weet de directie dat al jaren. Nu de bedrijfsvoering opzettelijk wordt voortgezet zonder zo’n vergunning, is sprake van een economisch delict. De maximumstraf voor dit delict is een gevangenisstraf van vier jaar of een geldboete van 90.000 euro die onder bepaalde omstandigheden kan oplopen tot 900.000 euro. Het Limburgse vliegveld heeft op 31 maart 2021 een aanvraag ingediend voor de natuurvergunning. Sinds die tijd heeft het verantwoordelijk ministerie van Landbouw (LNV) geen besluit genomen over de aanvraag, waardoor volstrekt onduidelijk is of en wanneer de vergunning wordt verleend. Vergunning aan rechter voorleggenZelfs als de vergunning zou worden toegekend, is het nog maar de vraag of deze voor de rechter stand houdt, aldus de alliantie. “Organisaties als wijzelf en MOB gaan zo’n besluit met zekerheid aanvechten, omdat er nu al grote twijfels bestaan over de juistheid van de onderliggende berekeningen.” Totdat de stikstofvergunning er is, worden er nu dagelijks economische delicten gepleegd door MAA, zo staat te lezen in de aangifte. “Deze dienen zo snel mogelijk beĆ«indigd en bestraft te worden. Het is voor de alliantie volstrekt onaanvaardbaar dat het illegale handelen door de minister van LNV wordt gedoogd.” PleinAIR spreekt van een onacceptabele rechtsongelijkheid. “Burgers en bedrijven worden terecht door justitie aangepakt als zij strafbare feiten plegen, ook al is het eenmalig en gaat het om een relatief licht vergrijp. In het geval van MAA gaat het om het plegen van vele economische delicten over een periode van meerdere jaren.” Bovendien dwarsboomt MAA het beoogde herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving omdat er dagelijks grote hoeveelheden stikstofoxiden worden uitgestoten. Ambtenaren hadden aangifte moeten doenDe alliantie wijst in de aangifte fijntjes op de plicht van ambtenaren om melding te maken van een misdrijf wanneer zij zo’n feit ontdekken tijdens hun werkzaamheden. Ambtenaren van LNV weten of dienen te weten dat MAA strafbare feiten pleegt, maar hebben hiervan zelf nog geen aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Dat had wel moeten gebeuren. De aangifte richt zich niet alleen op de rechtspersoon achter MAA, maar ook op de directieleden persoonlijk. De alliantie pleit ervoor bij de Officier van Justitie om een tijdelijke maatregel treffen en de verboden gedragingen – het vliegen zonder natuurvergunning – stil te leggen. “De economische delicten zijn vanaf september 2020 bekend, bij MAA, de provincie en bij de minister van LNV. Het is nu november 2022. Deze illegale situatie dient zo snel mogelijk te worden beĆ«indigd.” Behalve deze zaak lopen er nog een groot aantal juridische procedures tegen vliegveld Beek, onder meer een handhavingsverzoek over de missende stikstofvergunning voor zowel de normale activiteiten als de geplande grootschalige renovatie, een zaak over de ontbrekende exploitatievergunning en een zaak over vermeend illegaal baangebruik. SchipholWatch laat – als jongste lid van de Limburgse alliantie – onderzoeken of een vergelijkbare strafrechtelijke aangifte tegen de Schiphol Groep en haar directie kans van slagen heeft.
24 november 2022, 12:45