EASA verwacht doodleuk groei luchtvaart Europa

Ondanks de Green Deal van EU-baas Frans Timmermans verwacht het Europese agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart EASA groei van de uitstoot en herrie door het vliegverkeer binnen de unie. Zelfs in een voor de vliegindustrie pessimistisch scenario groeit het vliegverkeer in 2050 naar 10,1 miljoen vluchten binnen de EU vanaf 9,25 miljoen in voorlopig piekjaar 2019. In een voor de dito optimistisch scenario worden liefst 15 miljoen vluchten verwacht in 2050. Dit blijkt uit het ‘Europees Luchtvaart Milieurapport 2022‘ dat de organisatie onlangs presenteerde in samenwerking met het European Environment Agency en luchtverkeersleiderskoepel Eurocontrol. Hoewel er dus meer vliegverkeer zou komen, berekent het agentschap dat het aantal gehinderde omwonenden afneemt van 3,16 miljoen in 2019 naar 2,44 of zelfs 0,79 miljoen in 2050. EASA telt alleen mensen mee die binnen de contour van 55 dB(A) Lden rond vliegvelden wonen, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert iedereen mee te nemen binnen de contour van 45 dB(A). Dat is een bijna tien keer lager geluidsniveau. 45 miljoen Europeanen in de vliegherrieTer illustratie: rond Schiphol wonen ongeveer 150.000 mensen in de contour zoals bedoeld door EASA, terwijl er 2,1 miljoen mensen wonen binnen de WHO-contour. Doorgerekend naar de situatie in de EU met 3,16 miljoen mensen binnen de EASA-contour, zijn er in heel Europa maar liefst 45 miljoen mensen die volgens de WHO-richtlijnen overmatig last hebben van vliegverkeer. Het agentschap heeft nog een andere maat om de overlast vast te stellen: het aantal mensen dat minstens 50 vluchten per dag over hun woning krijgt met ten minste 70 decibel vliegherrie. Dat waren er in de EU 1,3 miljoen – een groei van maar liefst 71 procent sinds 2005! De EASA denkt dat met name vlootvernieuwing zal leiden tot de afname in aantallen gehinderden. In het meest gunstige scenario, een afname tot 0,79 miljoen mensen, zijn daarvoor nieuwe technologieën nodig die nu nog niet bestaan. Het genoemde aantal is dan ook hoogst speculatief. Explosieve groei stikstofuitstootRonduit spectaculair is de voorspelde toename van de stikstofuitstoot door de luchtvaart. Door zuiniger motoren stijgt deze uitstoot gestaag, hetgeen zich uit in een toename van 697.000 ton in 2019 naar maar liefst maximaal 1.335.000 ton in 2050. Een verdubbeling van de stikstofuitstoot is niet ondenkbaar, aldus EASA (illustratie: EASA) Hoewel lang niet overal binnen de EU sprake is van een stikstofprobleem, is dit voor de Nederlandse luchtvaart slecht nieuws. In ons land bestaat geen ruimte voor extra stikstofuitstoot en zal iedere vergroting leiden tot het verlies van vergunningen en/of rechterlijke uitspraken om de emissie aan banden te leggen. Eenzelfde ontwikkeling voorziet EASA voor de uitstoot van de klimaatschadelijke kooldioxide: een groei van 150 miljoen ton in 2019 naar maar liefst maximaal 245 miljoen ton in 2050. Geen rekening gehouden met ultrafijnstofSchiphol wordt een aantal keer apart benoemd in het EASA-rapport, onder meer vanwege de ligging nabij woonkernen en de stad Amsterdam. De organisatie wijst in dit kader op de grote gevaren van ultrafijnstof voor de bewoners. Volgens het rapport is de huidige generatie vliegtuigmotoren ontworpen zonder enige rekening te houden met de uitstoot van fijnstof. Pas nu “onderzoeken fabrikanten” hoe deze emissies omlaag kunnen worden gebracht met de bestaande ontwerpen. EASA neemt de herriegoot boven de wijk Floriande in Hoofddorp als lichtend voorbeeld van de voordelen van de nieuwste NextGen-navigatietechnieken (illustratie: EASA) Daarnaast wordt hoog opgegeven over de nieuwe navigatietechnologie die op Schiphol is geïnstalleerd. Daarmee kan heel precies over steeds dezelfde bebouwing heen worden gevlogen om het aantal gehinderden op papier te laten afnemen. Natuurlijk geen woord in het rapport over de gevolgen voor de bewoners die precies in zo’n geluidsgoot wonen. Slechts 0,05 procent SAFHet gebruik van ‘duurzame’ luchtvaartbrandstoffen komt binnen de EU nog steeds niet uit boven homeopatisch niveau. Slechts 0,05 procent van de verstookte kerosine mag zich SAF noemen. Dat is nauwelijks meer dan een druppel per liter. Hoewel de alternatieve brandstoffen nauwelijks beschikbaar zijn, moet al over drie jaar 2 procent van alle kerosine het label SAF dragen. Dat is veertig keer zoveel als nu verkocht wordt. In tegenstelling tot eerdere berichten als zou de vliegindustrie in 2050 op 100 procent SAF vliegen, komt EASA niet verder dan 63 procent, waarbij dus nog bijna 40 procent van alle kerosine in 2050 fossiel blijft. Waar alle alternatieve brandstoffen vandaan moeten komen, meldt het agentschap niet.
22 september 2022, 14:36