Rijk geeft miljoenen uit aan boetes wegens achterhouden informatie

Ministeries geven miljoenen uit aan door de rechter opgelegde boetes omdat zij verzoeken om informatie van media en burgers niet (willen) beantwoorden. Voor vragen over de luchtvaart betaalt het Rijk vaak liever de boete dan dat het openheid van zaken geeft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde gisteren een overzicht van de uitgedeelde boetes vanwege het overtreden van de Wet openbaarheid bestuur, inmiddels opgevolgd door de Wet open overheid. In totaal gaat het in 2019, 2020 en 2021 om zo’n twee miljoen euro belastinggeld. Boetes voor het niet beantwoorden van vragen over de luchtvaartsector kostten het Rijk bijna anderhalve ton. De meeste boetes voor het achterhouden van informatie over de luchtvaartindustrie komen voor rekening van het ministerie van Infrastructuur (I&W), gevolgd door Financiën. 15.000 euro aan beroepsverenigingZo betaalde I&W een boete van 15.000 euro aan een ‘beroepsvereniging’ wegens het niet verstrekken van informatie over de steunmaatregelen aan KLM en zelfs tweemaal 15.000 euro aan een of meerdere burgers voor niet-beantwoorde verzoek over de verkeersverdelingsregel tussen Schiphol en Lelystad. Aan een andere burger werd 15.000 euro uitgekeerd omdat I&W geen informatie gaf over vluchten naar zogenaamde code oranje-gebieden in verband met corona. Een onbeantwoord WOB-verzoek naar Lelystad Airport kostte I&W opnieuw 15.000 euro en wegens het uitblijven van documenten over de corona-vouchers maakte het ministerie ruim 13.000 euro over aan een krant of rtv-programma. De Inspectie Leefomgeving & Transport – onderdeel van I&W – betaalde een kleine boete van 600 euro voor het niet vrijgeven van documenten over de totstandkoming van het rapport ‘De staat van Schiphol 2019’. Te drukFinanciën maakte ruim 14.000 euro over aan een vakbond die meer wilde weten over de KLM-steun, maar deze informatie niet kreeg, omdat er volgens eigen zeggen “een gebrek aan capaciteit” was om de stukken bij elkaar te zoeken. Als reden voor het weigeren van de informatie wordt meestal aangevoerd dat het “dossier te complex” is of dat de “capaciteit onvoldoende” bleek. Ook komt het voor dat er “teveel afstemming” nodig is tussen departementen. Daarnaast komt het voor dat de ministeries vinden te moeten overleggen met derden (lees: bedrijven uit de vliegindustrie), waarna de informatie niet wordt vrijgegeven.
16 september 2022, 14:05