Jaarlijks 220 miljoen euro woningwaarde weg door vliegherrie

De overlast van vliegverkeer van en naar Schiphol kost huiseigenaren jaarlijks ruim 220 miljoen euro. Per vlucht is dat 500 euro en per passagier 3 euro. De vliegindustrie rekent deze kosten niet af, maar laat die over aan bewoners. Dit blijkt uit de studie ‘Hedonic pricing: the effect of aircraft noise on housing prices in the Amsterdam Airport Schiphol region‘ uit 2019 door onderzoeker Tim Arbeid. Hij berekende de invloed van vliegtuigoverlast op de waardeontwikkeling van woningen, maar slechts binnen de officiële geluidscontouren die Schiphol zelf heeft berekend. Omdat ook buiten die contouren sprake is van veel overlast, is het waardeverlies nog veel hoger dan de bijna kwart miljard euro die Arbeid berekende. Volgens het rapport verliest een woning per decibel extra vliegherrie ongeveer één procent van zijn waarde. De bevindingen zijn in lijn met een eerdere studie uit 2009, maar de waardevermindering per decibel stijgt wel. De onderzoeker wijt dit aan de hogere huizenprijzen, die “over het algemeen” sneller dalen dan de lagere prijzen uit 2009. Prijskaartje aan de vliegherrieMet de bevindingen moet het in de toekomst mogelijk worden, zo vertelt onderzoeker Arbeid, om een prijskaartje te hangen aan dit negatieve effect van de luchtvaart. In de gebruikelijke maatschappelijke kosten-baten analyses door de luchtvaartsector ontbreekt zo’n getal en wordt er slechts een post ‘pro memorie’ aan de geluidsoverlast gehangen. Daardoor worden standaard de baten van de luchtvaartindustrie zwaar overschat en worden de kosten onder het tapijt geveegd. In het onderzoek werd gekeken naar de gegevens van ruim 130 duizend woningen binnen de geluidscontouren van Schiphol. Onder meer een groot deel van Amsterdam valt onterecht buiten dit gebied, evenals grote delen van Noord-Holland ten noorden van het vliegveld. Ook een stad als Leiden werd niet meegeteld.
15 september 2022, 13:42