Ministerie eist stikstofruimte van boeren op voor Schiphol

Het Ministerie van Infrastructuur (I&W) eist ongeneerd stikstofruimte van de boeren op om Schiphol van de ontbrekende natuurvergunning te kunnen voorzien en zoekt naar manieren om de kosten niet voor rekening van Schiphol te laten komen, maar van de belastingbetaler. Dit blijkt klip en klaar uit stukken die zijn opgevraagd met een beroep op de Wet open overheid. De paniek rond de ontbrekende natuurvergunning voor Schiphol en de andere vliegvelden is groot, zo blijkt uit de onorthodoxe voorstellen die I&W doet aan het adres van het verantwoordelijke ministerie van Landbouw (LNV). Zo vraagt I&W hoe de vliegvelden gebruik kunnen maken van een zogenaamde “landelijke ontwikkelreserve” die wordt opgetuigd om nieuwe ontwikkelingen in de economie mogelijk te maken. Het ministerie eist van de collega’s bij Landbouw dat zij aangeven welke landbouwmaatregelen uit dat landelijke pakket ruimte gaan bieden voor Schiphol. LNV dient volgens een mail van 30 november vorig jaar aan te geven hoeveel ruimte beschikbaar komt, waar die ruimte ontstaat en wanneer dat het geval is. Haast gebodenHet landbouwministerie dient “aan te geven wat er moet gebeuren om op korte termijn ruimte voor Schiphol beschikbaar te stellen. Vrijuit denkend, dus niet “er is op korte termijn geen ruimte voor Schiphol”, maar “er is op korte termijn ruimte voor Schiphol, als het volgende wordt geregeld…” Passage uit dwingende mail van I&W aan LNV waarin de stikstofruimte van boeren wordt geclaimd De betreffende mail van die dinsdagmiddag in december zet het ministerie van Landbouw onder grote druk omdat uiterlijk de opeenvolgende donderdagochtend een uitgewerkte beleidsnotitie wordt geëist door I&W. “Als de landbouwmaatregelen onvoldoende ruimte opleveren in de Randstad, in hoeverre kan uit het landelijke pakket ook ruimte van andere maatregelen beschikbaar worden gesteld?” Uit dezelfde mail blijkt dat I&W met Financiën en Economische Zaken (EZK) plannen beraamt om Schiphol op grote schaal te helpen bij het creëren danwel financieren van stikstofruimte. Daarbij maken de ministeries zich zorgen of dit door de Europese Unie niet zal worden gezien als ongeoorloofde staatssteun aan de luchtvaartindustrie. Illegale staatssteunUit een e-mail van 22 november 2021 van I&W aan het inmiddels ook betrokken Ministerie van EZK: “Waarmee moeten we rekening houden voor wat betreft (illegale) staatssteun bij te nemen stikstofmaatregelen? Moeten alle maatregelen door Schiphol worden genomen (en worden gefinancierd)? Is dat realistisch? Of is er een constructie denkbaar waarbij de totale uitstoot door Schiphol wordt gemitigeerd (en gefinancierd) [..] door generieke maatregelen vanuit het Rijk (plus financiering)?” Hoe kunnen we de belastingbetaler laten opdraaien voor de stikstofproblemen van Schiphol? “Wanneer wordt gesproken van staatssteun en kan dit bij Schiphol?”, wil I&W dan weer weten van Landbouw. “En hoe verhoudt eventuele staatssteun zich tot andere bronnen, zoals de havens en de industrie? Wat zijn de risico’s hierbij?” Moeten we straks dan ook stikstofruimte kopen voor havens en industrie? De documenten geven een ontluisterend beeld over de manier waarop I&W met man en macht probeert Schiphol te ontzien en desnoods via door boeren opgehoeste stikstofruimte en met geld van de belastingbetaler van een natuurvergunning te voorzien. Rutte hier wél aan tafelDaar waar minister-president Mark Rutte in de discussies met de boeren zoveel mogelijk zijn snor drukt, is hij wel prominent aanwezig bij het overleg inzake Schiphol, zo blijkt uit een andere mail van 8 november vorig jaar. Daarin zegt een hooggeplaatste medewerker van de juridische staf van het ministerie: “Ik hoorde dat de minister-president morgen overleg wil over Schiphol”. Al met al blijkt het ministerie juridisch volledig klem te zitten in het Schiphol-stikstofdossier. “Bij ieder scenario zijn juridische procedures te verwachten: ofwel door MOB en Greenpeace ofwel door Schiphol. Deze procedures met beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State kunnen in totaal wel drie jaar in beslag nemen. Ook is het mogelijk dat in deze periode een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend.” Zo’n voorziening zou bij voorbeeld kunnen zijn het tijdelijk krimpen van Schiphol en andere vliegvelden totdat er een definitieve uitspraak van de rechter ligt. Er doemen juridische problemen op, hoe dan ook Uit de openbaar gemaakte documenten ontstaat nu het bizarre beeld dat boeren veel meer moeten inkrimpen dan feitelijk nodig is, om ruimte te creëren voor Schiphol. Boerenbedrijven die hun vergunningen netjes op orde hebben, moeten worden onteigend ten gunste van een staatsbedrijf dat al zo’n twintig jaar opereert zonder verplichte natuurvergunning en in deze periode zelfs de meest vervuilende Polderbaan illegaal heeft aangelegd.
15 augustus 2022, 16:46