Analisten bevestigen: kans op CO2-vrije luchtvaart nihil

De luchtvaartindustrie staat voor grote uitdagingen op financieel en juridisch gebied, omdat de sector niet in staat blijkt alternatieven te vinden voor het verbranden van kerosine. Dit zeggen analisten van Scope Ratings, een Duits bureau dat risico’s in kaart brengt voor financiers en kredietverstrekkers. “De grote uitdaging voor de luchtvaartindustrie is het vinden van een alternatief voor kerosine, verantwoordelijk voor de grote CO2-uitstoot van deze sector. Maar er is voor de korte en middellange termijn geen enkele oplossing te verwachten”, aldus het rapport. Op dit moment bestaat er geen alternatief dat kwalitatief en kwantitatief ook maar in de buurt komt van de behoefte van de luchtvaartindustrie. “Dat gaat nog jaren en mogelijk zelfs decennia duren en is sterk afhankelijk van het al dan niet vinden van een technologische doorbraak.” Afhankelijk van derdenTerwijl luchtvaartbedrijven in hoogglanzende folders hun best doen het publiek te overtuigen van de inspanningen om duurzamer te vliegen, merkt Scope Ratings koeltjes op dat zij daar nauwelijks invloed op hebben. “Ze zijn zwaar afhankelijk van toeleveranciers – energiebedrijven, vliegtuigfabrikanten en motorproducenten – om die claims waar te maken.” Daarmee lopen de financiële risico’s voor banken en kapitaalverstrekkers op. “Het gevaar is dat deze sector – de minst winstgevende in de waardeketen van de luchtvaart – niet tot meer in staat zal blijken dan kleine stapjes, waardoor men op afzienbare termijn te maken krijgt met hogere kosten als gevolg van strengere regelgeving en met hoge milieubelastingen.” “Vliegmaatschappijen zetten zwaar in op alternatieve brandstoffen, maar de rol daarvan zal op de korte en middellange termijn marginaal zijn, zelfs als die strengere regels er komen.” Alternatieven nauwelijks beschikbaarVlieglobbyclub IATA hoopt dat 65 procent van de benodigde CO2-reductie in 2050 te bereiken is met alternatieve brandstoffen, maar dit vereist een exponentiële groei van de productiecapaciteit tot maar liefst 450 miljard liter per jaar. Dat is een groot verschil met de slechts 5 miljard liter die voor 2025 gepland staat en een nog groter gat met de huidige productiecapaciteit van 125 miljoen – ofwel 0,125 miljard – liter per jaar. Zelfs zonder groei van het vliegverkeer moet er in 2050 dus bijna 4.000 keer zoveel alternatieve kerosine worden geproduceerd als dat nu het geval is. Als de 5 miljard liter in 2025 beschikbaar zou komen, is dat nog maar 1 procent van de totale behoefte. De overige 99 procent aan fabrieken moet dan in de volgende 25 jaar worden gebouwd. Financiële risico’s grootDe analisten waarschuwen hun klanten dan ook om de financiële risico’s van de luchtvaartindustrie scherp in de gaten te houden. “De trage overgang naar netto nul uitstoot stelt de industrie bloot aan verhoogde risico’s van steeds strengere wetgeving en hogere belastingtarieven. Dat kan een negatieve impact hebben op de omzet en winstmarges, terwijl kapitaal- en lopende kosten oplopen. Ook zal het leiden tot een grote behoefte aan nieuw kapitaal omdat de bedrijven gedwongen worden hun investeringen in zuiniger toestellen op te schroeven.” Analyses van een bureau als Scope Ratings zijn erg invloedrijk bij financiers. Aan de hand van deze informatie bepalen investeerders of ze nog langer geld stoppen in een bedrijf of sector en zoja, tegen welke tarieven. Negatieve vooruitzichten verhogen de prijs die bedrijven betalen voor hun kapitaal en leningen.
09 augustus 2022, 12:31