Uitkomsten onderzoek Ombudsman ’teleurstellend’

Deze week publiceerde de Nationale Ombudsman een tweejarig onderzoek naar de afhandeling van klachten over vliegherrie. De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol noemt de resultaten “teleurstellend“. “Geluidsoverlast door vliegverkeer [..] is een lastig probleem, omdat klachten van omwonenden niet altijd op te lossen zijn”, aldus de ombudsman. “Vliegtuigen geven nou eenmaal geluidsoverlast. Wel kan er veel frustratie bij burgers worden weggenomen door betere communicatie en door hen beter te betrekken bij keuzes die worden gemaakt.” Volgens het loket waar burgers bij geschillen met de overheid terecht kunnen, moeten burgers meer duidelijkheid krijgen over wat zij wel (en niet) van meldingen mogen verwachten, moeten zij actief en adequaat worden geïnformeerd over wat er met meldingen gebeurt en dienen de meldingen te worden betrokken bij keuzes rond vliegroutes, -hoogtes en -tijden. Met deze magere bevindingen is de ombudsman naar de minister gestapt, waarna er ‘werkgroepen aan de slag zijn gegaan’ bij de meldpunten van verschillende vliegvelden. Weinig concreet“Dit heeft er onder meer toe geleid dat er verbeteringen in gang zijn gezet om burgers waar mogelijk beter te informeren. Er is meer persoonlijk contact gekomen met bewoners die veel meldingen maken en er is betere communicatie met de luchtverkeersleiding en afstemming tussen meldpunten onderling.” Nergens wordt in de berichtgeving van de ombudsman concreet om welke verbeteringen het gaat, hoe het persoonlijk contact met frequente melders wordt aangepakt en of de problemen met de verdwenen meldingen over Schiphol bij het Rotterdamse meldpunt DCMR zijn opgelost. Evenmin maakt de ombudsman duidelijk hoe in de toekomst wordt voorkomen dat vragen aan het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol tweemaal moeten worden gesteld alvorens wordt overgegaan tot beantwoording. De ombudsman gaat niet in op het feit dat er tienduizenden meldingen verdwijnen, zodat beleidsmakers rapporten aangeleverd krijgen die geen juiste weergave van de situatie bieden en zij er desondanks beleidskeuzes op (moeten) baseren. Wéér een praatclubAls klap op de vuurpijl blijkt de ombudsman met minister Mark Harbers van Infrastructuur te hebben afgesproken dat er wéér een praatclubje wordt opgericht in de vorm van een rondetafelconferentie. Daar moet dan gesproken worden over de manier waarop hindermeldingen worden afgehandeld en hoe dit tot verbeteringen kan leiden. “De ombudsman vindt de ontwikkelingen van de afgelopen jaren positief.” Dat duizenden getroffen omwonenden de ontwikkelingen wat minder positief beoordelen, is dagelijks te lezen op vliegherrie.nl. Daar kan iedereen lezen welke invloed vliegtuigherrie heeft op de persoonlijke levenssfeer van mensen. “Teleurstellend”, noemt de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad de uitkomst van dit onderzoek. En daar kunnen wij het volmondig mee eens zijn – dit resultaat is een gemiste kans. Een betere informatievoorziening lost de problemen niet op, en het betrekken van burgers bij de keuzes die rond Schiphol worden gemaakt, blijkt al ruim dertig jaar niets op te leveren. Dat heeft alles te maken met de onwil van het ministerie en de luchtvaartindustrie om rekening te houden met de medemens. Slechts het financiële gewin telt, waardoor het belang van honderdduizenden omwonenden keer op keer naar de achtergrond wordt geschoven.
31 juli 2022, 13:16