Geen prijs, wel waardering voor app Explane

SchipholWatch grijpt naast de prijzen in de Gouden Decibel Awards 2022 met de app Explane. Desondanks spreekt de jury waardering uit voor de app. Met de app Explane kunnen mensen met één druk op de knop het lawaai meten van een overvliegend toestel en het geluidsniveau samen met het ‘kenteken’ van het vliegtuig vastleggen in een openbaar toegankelijke database. De app was ingestuurd voor de verkiezing van de Gouden Decibel Awards 2022, een initiatief van de Nederlandse Stichting Geluidhinder. “De jury heeft waardering voor de app die in de vrije tijd is gemaakt. De app voorziet in een behoefte waarbij er een maatschappelijke trend is van rekenen naar meten en luchtvaartlawaai een belangrijk issue is”, aldus het rapport van de jury. Voorziet in behoefte“Dat de app in een behoefte voorziet, blijkt wel uit het inmiddels grote aantal metingen in de database en het internationale gebruik.” De deskundigen in de jury vragen zich wel af wat de waarde van de metingen is. Met name op grote afstand van vliegvelden en in druk stedelijk gebied kunnen metingen ‘vervuild’ raken met ander geluid. “Sterk punt is dat de grote dataverzameling trens zou kunnen geven en interessante informatie en een beter beeld zou kunnen leveren.” Indirecte bijdrage aan geluidsverminderingEven verderop: “Het gebruik van de app zou op langere termijn indirect kunnen bijdragen aan vermindering of beheersing van het geluid en helpt tevens de bewustwording”. “Door de directe werkwerkwijze kan Explane wellicht bijdragen om omwonenden meer controle te laten ervaren, zeker als de resultaten van de app worden meegenomen in beleidsdiscussies.” Jammer voor het mislopen van de prijs, maar meedoen was voor ons natuurlijk veel belangrijker dan winnen. SchipholWatch dankt de jury voor de mooie woorden en app-bouwer Roelof Meijer voor zijn vrije tijd!
31 juli 2022, 21:57