‘Milieuschade vliegverkeer jaarlijks 3,5 miljard euro’

Nederlandse vliegconsumenten brengen jaarlijks 3,5 miljard euro schade aan milieu en klimaat toe. Slechts een miniem deel wordt de vliegindustrie aangerekend omdat ons land weigert de uitstoot van vliegtuigen boven de 900 meter vlieghoogte mee te nemen in de berekeningen. Dit blijkt uit het rapport Monetaire milieuschade in Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2018. Het rapport verdween geruisloos in een lade, maar kwam onlangs toch bovendrijven als onderdeel van vrijgegeven documenten die ruim een jaar geleden door formateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees werden opgevraagd bij het Ministerie van Landbouw. Nederland staat met deze praktijk van het afkappen van vliegtuigemissies boven de 900 meter geïsoleerd in de Europese Unie. Slechts twee andere landen weigeren net als Nederland een reëel beeld te geven van de uitstoot van het vliegverkeer. Dat heeft alles te maken met de overmatige omvang van Schiphol en de vliegindustrie in relatie tot de beperkte thuismarkt. De totale milieuschade bedroeg volgens het PBL in 2015 31 miljard euro. Inclusief de milieuschade die Nederlanders in het buitenland aanrichten is dat zelfs 37 miljard euro. “Alleen al de luchtvaart is goed voor 3,5 miljard euro extra schade.” De milieuschade door Nederlanders zou van het bruto binnenlands product (bbp) moeten worden afgetrokken, aldus het kennisinstituut. Voor heel Nederland zou dat betekenen een 4,5 procent lager bbp. Milieuschade 35 procent van alle opbrengstenVolgens andere cijfers is de Nederlandse luchtvaart als geheel goed voor een bijdrage van ongeveer 10 miljard euro aan datzelfde bbp. Met de milieuschade verrekend zou daar nog maar 6,5 miljard euro van overblijven, een daling van maar liefst 35 procent. Daarmee zit de luchtvaart met de aangerichte milieuschade ver boven het gemiddelde van alle sectoren in ons land. Dat is niet vreemd: de luchtvaart is een sterk vervuilende industrie. Voor de meeste mensen is vliegen de meest vervuilende activiteit in hun leven. Schade vooral door luchtverontreinigingUit de berekeningen van het PBL blijkt klip en klaar dat het leeuwendeel van de aangerichte milieuschade voortkomt uit emissies naar de lucht. Samen zijn deze goed voor maar liefst 98 procent van alle schade. Bodem- en waterverontreiniging is met 2 procent veel minder ingrijpend. 61 Procent van de totale schade komt door de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de emissie van bij voorbeeld stikstofoxiden en kankerverwekkende stoffen door het vliegverkeer. 37 Procent komt voor rekening van broeikasgassen die het klimaat aantasten, zoals CO2. Het vliegverkeer van en naar Schiphol is met jaarlijks 3,63 miljoen kilogram de op één na grootste bron van stikstofoxiden en met jaarlijks 12 miljard kilogram zelfs de allergrootste veroorzaker van CO2-uitstoot.
22 juli 2022, 21:55