Ook rond Aalsmeerbaan zware bodemverontreinigingen

Aan de zuidzijde van de Aalsmeerbaan, richting de woonwijken, is opnieuw sterk met PAKs en koper verontreinigde grond gevonden. Dit blijkt uit een kersvers rapport dat werd opgesteld tijdens de recente onderhoudswerkzaamheden. PAKs zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen en worden onder meer gevormd bij het verbranden van kerosine. Deze groep stoffen staat volgens Wikipedia bekend om de schadelijke effecten op de gezondheid. Hoewel de verbindingen snel door het lichaam kunnen worden afgebroken, blijven ze kankerverwekkend. Het rapport van bureau Terrascan met datum 1 juli 2022 spreekt van licht tot sterk verontreinigde grond, waarbij ook lichte verontreinigingen zijn gevonden met arseen, barium, cadmium, kobalt, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie en het niet-afbreekbare PFOS. Ook in het grondwaterEen deel van de verontreinigingen is ook teruggevonden in het grondwater, daarin werden vooral zware metalen, PAKs en PFOS aangetroffen. Voor de vervuiling is een melding gemaakt conform het Besluit uniforme saneringen. De sterk verontreinigde grond werd afgegraven en tijdelijk elders gestort. Deze wordt niet alsnog gereinigd. In plaats daarvan is de sterk vervuilde grond na de werkzaamheden teruggestort naast de Aalsmeerbaan. “De werkzaamheden in sterk met PAKs en koper verontreinigde grond zijn naar onze mening op milieuhygiënisch verantwoorde wijze uitgevoerd. De verontreinigingssituatie ter plaatse van de projectlocatie is ongewijzigd gebleven”, aldus Terrascan. Maar: “Bij toekomstige werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van de sterk verontreinigde grond en dient een saneringsplan te worden opgesteld”. Het gaat hier om de zoveelste verontreiniging die milieuadviesbureaus vinden op en rondom Schiphol. Uit eerdere berichten bleek al dat deze vervuilingen via het grondwater doorlekken naar de hele regio. Een gebied van honderd vierkante kilometer rond het vliegveld is inmiddels vervuild.
17 juli 2022, 12:02