‘Gelobby om groei maakt Schiphol onbetrouwbaar’

Schiphol pocht in de media en in hoogglanzende brochures graag over verduurzaming. Dat is vooral schone schijn, want volgens NewClimate Initiative (NCI) lopen de plannen ver achter en wordt er niet eerlijk over gecommuniceerd. Dat zijn de harde conclusies uit het onderzoeksrapport dat NCI vandaag publiceerde. Het bureau onderzocht de klimaatdoelstellingen van 29 grote vervuilers op haalbaarheid, openheid en integriteit. Opdrachtgever van het onderzoek is Milieudefensie dat de resultaten wil gebruiken om in de toekomst rechtszaken aan te spannen tegen achterblijvers. Vorig jaar won Milieudefensie een vergelijkbare zaak tegen Shell. De oliefabrikant werd door de rechter verplicht vaart te zetten. Schrikbarende cijfersDe cijfers van Schiphol zijn schrikbarend. In coronajaar 2021 was het vliegveld verantwoordelijk voor 14,9 megaton aan CO2-equivalente uitstoot. In betere jaren ligt die uitstoot nog veel hoger. De emissies zijn voor 97 procent afkomstig van het verbranden van kerosine door het vliegverkeer van en naar de luchthaven. Slechts 3 procent van de uitstoot komt van het vliegveld zelf, en juist met het verder verlagen van dat kleine percentage probeert het management steeds het publiek te misleiden als zou het goed bezig zijn. De tactiek is te vergelijken met die van een multimiljonair die de gloeilamp in zijn slaapkamer vervangt door een led-lamp en de volgende dag vrolijk in zijn zakenjet stapt om in zijn eentje naar Malibu te vliegen. Hij heeft dan 90 procent CO2-emissies bespaart op de stroom voor zijn bedlampje, maar produceert vervolgens in zijn eentje tonnen CO2 met zijn Learjet. MisleidendDe onderzoekers van NCI vinden dat misleidend en beoordelen de integriteit van Schiphol dan ook als ‘laag’. Het liefst praten de spindokters van het bedrijf helemaal niet over het verbranden van kerosine, maar dit hoort wel degelijk in de berekeningen te worden meegenomen. Immers is Shell door de rechter gemaand om ook de emissies van zijn klanten terug te brengen. De klanten van Schiphol zijn de vliegtuigmaatschappijen die in 2019 zo’n vier miljard kilogram kerosine kochten op Schiphol. En verbrandden. NCI vindt het positief dat Schiphol investeert in de productie van alternatieve vliegtuigbrandstoffen, maar die inspanningen worden teniet gedaan door de stevige lobby voor groei van het vliegverkeer en zelfs van het aantal vliegvelden. Verschuilen achter gebrek aan wetenschappelijk onderzoekHet rapport hekelt het feit dat Schiphol de negatieve niet-CO2-effecten van de luchtvaart niet meeneemt in de calculaties, terwijl deze zo’n tweederde deel uitmaken van de totale klimaatschade. Dat is vreemd, omdat het vliegveld het bestaan van die effecten wel erkent. Het verschuilt zich achter een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek om die effecten buiten de boeken te houden. NCI zet ook vraagtekens bij de ambities om in 2030 14 procent alternatieve brandstoffen te verkopen. Bij gebrek aan andere mogelijkheden om het vliegverkeer minder klimaatschadelijk te maken, ziet de onderneming dat als een belangrijke peiler van zijn klimaatbeleid. Maar biobrandstoffen zijn in onvoldoende mate beschikbaar en de productie van kunstmatige kerosine bevindt zich nog in de laboratoriumfase. Bovendien vergt dat veel groene stroom die vooralsnog niet beschikbaar is.
05 juli 2022, 17:06