Minister Harbers overtuigt bewoners niet: stichting RBV zet door

Het bestuur van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) was gisteren uitgenodigd voor een gesprek met minister Mark Harbers. De stichting heeft een dagvaarding klaarliggen van bijna 200 pagina’s waarin zij concrete maatregelen eist tegen de overlast van het vliegverkeer en voor verbetering van de rechtspositie van omwonenden. Kort gezegd: de minister bleek niet in staat de zaak van tafel te krijgen. Volgens bestuurder Jan Boomhouwer kon Harbers niet uitleggen hoe bewoners in de toekomst echt beschermd gaan worden tegen de overlast en vervuiling van Schiphol. Weinig concreet“Concrete verbeteringen, zoals vermindering van de overlast en een betere rechtsbescherming, blijven toekomstmuziek”, vertelt Boomhouwer aan SchipholWatch. “De minister heeft wel voorstellen gedaan, maar die waren weinig concreet en onduidelijk over de termijn waarop ze in werking zouden treden.” “De nieuwe grens van 440.000 vliegbewegingen is niet ingegeven door de belangen van omwonenden, maar wordt bepaald door de noodzakelijk geachte hubfunctie van Schiphol.” De stichting is dan ook bezorgd dat de hubfunctie ook de komende jaren weer volop “gegoochel met cijfers” oplevert waarbij omwonenden “opnieuw de sluitpost” zullen blijken. Nog voor het zomerrecesRBV neemt daarom het zekere voor het onzekere en zet de voorbereiding van de rechtszaak onverminderd door. De dagvaarding wordt nu nagelopen naar aanleiding van de nieuwste stapel rapporten en brieven over de krimp naar 440.000 vluchten die Harbers vorige week vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde. De stichting wil de dagvaarding nog voor het zomerreces indienen. Het is van groot belang dat een rechter zich uitspreekt over de rechten van omwonenden. Burgers staan al jaren met lege handen. De overlast is enorm en de schadelijke gezondheidseffecten zijn allang wetenschappelijk aangetoond. Met de zaak wil RBV afdwingen dat er eindelijk rekening wordt gehouden met de belangen van bewoners in de regio rond Schiphol. Boomhouwer zegt overigens wel blij te zijn met de nieuwe denkrichting van minister Harbers. Ontbrekende wetgevingDe rechtszaak van RBV tegen het Ministerie van Infrastructuur draait om de plicht van de overheid om de leefomgeving van burgers te beschermen. Die verplichting spruit voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Gezien de enorme overlast en vervuiling die Schiphol veroorzaakt, vindt RBV dat de overheid die plicht verzaakt. Ook stoort het bestuur zich aan het feit dat omwonenden nauwelijks mogelijkheden wordt geboden om bij de rechter het gelijk te halen. Voor de luchtvaartindustrie in ons land ontbreekt wetgeving en worden veel beslissingen slechts vastgelegd op basis van algemene maatregelen van bestuur. Tegen dergelijke maatregelen is geen beroep aan te tekenen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de stichting daar verandering in aan te brengen. Meer rechtszakenDe zaak van RBV is niet de enige rechtszaak in voorbereiding. Zo werkt MOB onder leiding van Johan Vollenbroek aan een procedure wegens de stikstofuitstoot van het vliegverkeer en heeft belangengroep SATL aangifte gedaan van fraude door onder meer ambtenaren van het ministerie en ingehuurde adviesbureaus. Ook is een groep burgers bezig met een aangifte bij justitie tegen individuele leden van de Schiphol-directie wegens vermeend moedwillig schaden van de gezondheid van omwonenden.
28 juni 2022, 22:55