Ministerie wist al in 2014 van ontbrekende stikstofvergunning Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur (I&W) wist al in 2014 dat Schiphol een natuurvergunning nodig had voor de stikstofuitstoot. Toen Johan Vollenbroek vijf jaar later aan de bel trok, speelde voormalig minster Cora van Nieuwenhuizen de vermoorde onschuld. Inmiddels is acht jaar verstreken zonder enige vorm van handhaving. Al die tijd werd actief gepoogd de missende, maar wettelijk verplichte ‘stikstofvergunning’ verborgen te houden. De burgerorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) was er uiteindelijk voor nodig om de misstand boven water te krijgen. Dit blijkt uit een ‘achtergrondnotitie proportionaliteit‘ die huidig minister Mark Harbers afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde als bijlage van zijn brief waarin het besluit wordt bekendgemaakt dat Schiphol 60.000 vliegbewegingen moet inleveren. Onder hoofdstuk drie staat daarin te lezen dat in 2014 is gestart met het uitwerken van het nieuwe luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol en dat toen geprobeerd werd de op één na grootste stikstofuitstoter van ons land te laten wegkomen met een zogenaamde PAS-melding. Poging Schiphol in PAS onder te brengenMeldingen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof, inmiddels illegaal verklaard door de rechter, waren juist bedoeld om kleine uitstoters als boerenbedrijven op een makkelijke manier te helpen aan stikstofrechten. Desondanks probeerde I&W een van de grootste vervuilers van ons land daarin onder te brengen. Het lukte I&W zo om Schiphol vijf jaar langer uit de wind te houden. Totdat MOB begin 2019 een handhavingsverzoek indiende om Schiphol aan de Wet natuurbescherming te houden en bij gebrek aan een vergunning het vliegveld stil te leggen. Lachen is vergaanIn eerste instantie reageerde de directie van Schiphol daar lacherig op. Het vliegveld bestond al meer dan 100 jaar en zou zo’n vergunning helemaal niet nodig hebben, zo heette het. Maar stiekem waren ze toen dus al vijf jaar bezig geweest met de PAS-melding. Het lachen verging de vliegveldmanagers al snel toen het verantwoordelijk ministerie van Landbouw vaststelde dat de luchthaven wel degelijk de vergunning diende aan te vragen. Vanaf dat moment is stikstof een hoofdpijndossier met een prominente plek op het bureau van bestuursvoorzitter Dick Benschop. nen rond de vliegvelddirectie meldden meerdere keren dat ‘stikstof’ inmiddels als grootste bedreiging wordt gezien voor de continuïteit. Dat blijkt geen onzin te zijn, nu minister Harbers heeft besloten Schiphol in te krimpen – niet alleen vanwege de onmenselijke geluidsoverlast, maar ook vanwege de ontbrekende stikstofvergunning. Bij het luchtvaartminnende ministerie van Harbers is het besef doorgedrongen dat de kans aanzienlijk is dat de procedures die Vollenbroek aanspant tegen de stikstofvergunning grote kans van slagen hebben. Toneelstukje Van NieuwenhuizenHet nieuws van de ontbrekende vergunning was in 2019 dan ook geen nieuws voor de toen zittende minister Van Nieuwenhuizen. Haar reactie was er een van verrassing, maar blijkt achteraf gezien een opgevoerd toneelstukje. Tegenover onder meer 1Vandaag piepte zij ‘wat komt er nu weer uit de hoge hoed’, terwijl haar ambtenaren al vijf jaar lang actief bezig waren het feit onder de pet te houden. Het is opnieuw een kraakheldere illustratie van de werkwijze bij I&W om het overmatige vliegverkeer in ons land optimaal te faciliteren. In plaats van zich te houden aan de wetten en regels, probeert dit departement via allerlei geitenpaadjes recht te praten wat krom is. Deze praktijken duren nog steeds voort, want ook nu Schiphol al twee jaar vruchteloos druk is met het aanvragen van de natuurvergunning, mag het de stikstofuitstoot boven de 900 meter vlieghoogte uit de rekensommen weglaten. Studies van onder meer de TU Delft tonen aan dat zo meer dan 90 procent van de uitstoot buiten beeld blijft. Hoe nu verder met Schiphol?Binnenkort wil LNV alsnog een stikstofvergunning uitreiken aan Schiphol. Hoe die moet worden ingepast binnen de huidige problematiek waarin het bestaan van duizenden boeren wordt bedreigd, is nog steeds onduidelijk. Gesproken werd al over het uitkopen van nog meer boeren of het verlagen van de maximum snelheid op snelwegen in de Randstad. Maar zelfs dergelijke draconische maatregelen zijn volgens deskundigen volstrekt onvoldoende om de massale stikstofuitstoot van Schiphol te compenseren. Een uitstoot die bovendien nog jaarlijks groeit als gevolg van extra vluchten en nieuwe vliegtuigmotoren die vaak juist meer NOx uitstoten naarmate ze zuiniger zijn en minder CO2 produceren. De nu geplande reductie van 60.000 vluchten is volgens diezelfde deskundigen, waaronder Johan Vollenbroek, volstrekt onvoldoende om de stikstofproblemen van Schiphol op te lossen. De kans is dan ook groot dat natuurorganisaties en omwonenden naar de rechter stappen om verdere krimp af te dwingen als die vergunning er komt. Gezien recente uitspraken van de rechterlijke macht zijn dat kansrijke zaken.
27 juni 2022, 16:16