SchipholWatch trekt opnieuw aan de bel bij Ombudsman

SchipholWatch stapt met de ruim 120.000 meldingen van de site vliegherrie.nl naar de Nationale Ombudsman. Die was al eerder een onderzoek gestart naar Schiphol, maar dat lijkt op een dood spoor terecht te zijn gekomen nadat de minister meerdere keren een gesprek annuleerde. Twee jaar geleden startte de Ombudsman een eigen onderzoek naar de klachtenafhandeling door Schiphol. Dat onderzoek werd voortvarend in gang gezet, maar toen Reinier van Zutphen de resultaten met toenmalig minister Van Nieuwenhuizen wilde gaan bespreken, werd hij koeltjes afgewimpeld. Het traineren door de opeenvolgende ministers van Infrastructuur startte inmiddels ruim anderhalf jaar geleden en nog steeds heeft de ombudsman niet gesproken met de minister. Om het onderzoek nieuw leven in te blazen, zoekt SchipholWatch op dit moment contact met de oplosser van problemen tussen burger en overheid. We gaan de ombudsman proberen te overtuigen opnieuw actie te ondernemen in dit dossier en ons verzoek mede ondersteunen met de inmiddels meer dan 120.000 meldingen van vliegtuigoverlast die sinds de oprichting in juli vorig jaar zijn binnengekomen op vliegherrie.nl. Uitbreiden onderzoekDaarbij zullen we de ombudsman verzoeken het eigen onderzoek uit te breiden. Nu wordt alleen gekeken naar de wijze waarop Schiphol omgaat met klachten, maar niet naar de inhoud van die klachten. De veelheid aan meldingen op vliegherrie.nl schreeuwt echter naar een onderzoek naar de inhoud van meldingen. Op vliegherrie.nl zijn duizenden verhalen te lezen van gewone burgers die letterlijk ziek worden van de overlast en vervuiling door Schiphol. Er zijn schrijnende meldingen in te zien over slaaptekort, stress, overspannenheid en depressies. De overheid heeft geen enkele empathie met de problemen van deze melders. Sterker nog, zij worden uitgesloten van iedere individuele vorm van rechtsbescherming. Geen enkele omwonende kan naar de bestuursrechter stappen om op eenvoudige wijze bescherming van zijn of haar belangen op te eisen. Peperdure proceduresRechtszaken kunnen slechts worden gevoerd via een omweg, waarbij peperdure procedures moeten worden gevoerd bij bij voorbeeld de civiele rechter. Dat moet dan gebeuren op afgeleide effecten zoals overschrijding van de stikstofwetgeving of de rechten van de mens. Deels wordt dat veroorzaakt omdat het hele luchtvaartbeleid in ons land wordt vastgelegd met zogenaamde algemene maatregelen van bestuur waartegen geen beroep mogelijk is. Een andere oorzaak van de moeizame rechtsgang is het gebrek aan wet- en regelgeving zoals in het geval van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen. SchipholWatch zal proberen al deze facetten aan te kaarten bij de Nationale Ombudsman en te pleiten voor verbetering van de rechtspositie van burgers rond vliegvelden. Wordt vervolgd.
17 juni 2022, 13:38