KLM-piloten voor bijna 70 miljoen euro het schip in

Via een gezamenlijk beleggingsvehikel hebben piloten in dienst van KLM een verlies geleden van bijna 70 miljoen euro op hun aandelen in het bedrijf. Het clubje opereert onder de naam Stichting Piloten Aandelen AF-KLM of kortweg Spaak. De stichting stelt ruim 11 miljoen aandelen in bezit te hebben en zag onlangs af van deelname aan de emissie van nieuwe aandelen. Dat de piloten niet meededen aan de herkapitalisatie van hun werkgever meldden zij al op 24 mei, precies de dag waarop de claimemissie van AirFrance-KLM wereldkundig werd gemaakt en ook de dag dat de Tweede Kamer daarvan op de hoogte werd gesteld. Het belang van 9 procent van de Nederlandse staat bleek hier dus geen ‘betere informatiepositie’ op te leveren zoals minister van Financiën Sigrid Kaag beweerde, maar mogelijk zelfs een slechtere dan de piloten met hun minimale belang van toen net geen 2 procent. In vroeg stadium betrokkenZo schrijft de pilotenbeleggingsclub op zijn eigen website: “Spaak is door de maatschappij in een vroeg stadium betrokken bij de herkapitalisatie en de vorm waarin deze plaats vindt [..] Spaak heeft geen kapitaal om verder te investeren.” De piloten hadden dus geen geld (over) om de eigen werkgever op de been te houden en de balansverhoudingen enigszins op te poetsen. Daarmee daalde hun belang naar ongeveer 0,4 procent. Als vroeg ingelichte partij kreeg Spaak de gelegenheid de claimrechten op de nieuwe aandelen te verkopen aan een derde partij. Dat gebeurde dan ook, de club huurde hiervoor een Frans én een Nederlands advocatenkantoor in. De claimrechten werden al vóór de publieke bekendmaking van de herkapitalisatie doorverkocht, zo blijkt uit het persbericht. PikantDat is pikant, omdat het voor belanghebbenden met insider-kennis doorgaans verboden is deze wetenschap te gelde te maken op de beurs. Of dat hier ook het geval is, valt niet te beoordelen, maar wekt mogelijk wel de aandacht van de beurspolitie. Uit de balans blijkt dat de stichting in totaal voor bijna 84 miljoen euro aan aandelen heeft ingekocht. Dat bedrag staat onveranderd op de balans, omdat ondertussen geen herwaardering van de waarde van die aandelen heeft plaatsgevonden. Dat is opmerkelijk, omdat de gemiddelde aankoopprijs van de stukken hiermee op de 7,63 euro uitkomt en diezelfde stukken nu nog maar een waarde van rond de 1,50 euro hebben. Ruim 80 procent van de waarde is inmiddels verdampt, maar het bestuur van Spaak denkt dat het allemaal nog wel goed komt. Hoop op betere tijden“Het bestuur van de stichting heeft afgewogen of er op balansdatumsprake is van een duurzame waardevermindering van de effecten ener wellicht gewaardeerd moet worden op de duurzaam lagere waarde. Geconstateerd wordt dat er op balansdatum (nog) niet geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een duurzame waardevermindering”, hopen de Spaak-bestuurders. De piloten zelf zullen minder optimistisch gestemd zijn. Van hun oorspronkelijke spaarpotje van 84 miljoen euro is nog maar een kleine 17 miljoen euro over. Bijna 70 miljoen euro is in rook opgegaan. Het verklaart mogelijk de vaak ronduit kribbige reacties van sommige vliegeniers op sociale media. Afboeking onontkoombaarDe beleggingsclub heeft het jaarverslag over 2021 nog niet op de site geplaatst. Het verslag over 2020 was echter ook al vrij laat: dat werd pas in september van 2021 gepubliceerd. Waarschijnlijk zal in het nieuwe verslag wel een forse afboeking op de waarde van de aandelen worden gedaan, mede gezien de verwatering die is opgetreden na twee herkapitalisatierondes. KLM-piloten staan sinds de start van de corona-pandemie regelmatig in de publieke belangstelling omdat een deel van hen belasting ontwijkt via vestiging in fiscaal vriendelijke buitenlanden. Het bedrijf faciliteert dit door het woon-werkverkeer tegen zeer gunstige voorwaarden aan te bieden aan de toch al duurbetaalde medewerkers. De staatsagent bij KLM heeft hierover meerdere malen aan de bel getrokken. Minister Kaag noemde de handelswijze “onwenselijk”.
15 juni 2022, 10:00