TU Delft: ’70 procent stikstofdepositie luchtvaart niet meegeteld’

Nu boeren keihard worden aangepakt door de overheid om hun stikstofuitstoot te beteugelen, blijkt een groot deel van de uitstoot door de luchtvaart niet te worden meegeteld. Die uitstoot slaat deels wel neer op natuurgebieden die beschermd dienen te worden. Dit blijkt uit een nog te verschijnen studie van de faculteit lucht- en ruimtevaart op de Technische Universiteit van Delft. Op de studie is een embargo van kracht tot volgende week dinsdag, terwijl het rapport al in september vorig jaar werd opgeleverd. Mogelijk heeft deze tijdelijke geheimhouding te maken met de explosieve maatregelen die minister Christianne van der Wal vorige week bekend heeft gemaakt en die duizenden boeren raken in hun bedrijfsvoering en hun persoonlijke leven. Uit de samenvatting van het rapport valt echter al op te maken dat de regionale impact van stikstofemissies van vliegtuigen kan oplopen tot 30 procent van het totaal. Voor de gebiedsgerichte aanpak van de minister is dat een aanzienlijk percentage, maar zij denkt de luchtvaart volgend jaar slechts met algemene maatregelen aan te pakken. Stikstof luchtvaart niet ingekleurdZo zou in het gebied rond Schiphol de depositie met slechts 12 procent hoeven te dalen, volgens de NHx-kaart van de minister. De NOx uit de luchtvaart staat niet op die kaart ingekleurd, maar lijkt nu veel groter te zijn dan de uitstoot door boeren in het gebied. Dichtbij Schiphol liggen verschillende Natura 2000-gebieden, waarin volgens de studie van ir Marijn van Loo tot een derde van alle stikstofdepositie afkomstig is van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het was al bekend dat de luchtvaartindustrie ook in het stikstofdossier een uitzonderingspositie geniet, maar nooit eerder bleek in welke mate de bevoordeling plaatsvond. Immers rekent onze overheid – in tegenstelling tot de voorschriften van de Europese Unie – de uitstoot boven een vlieghoogte van 900 meter niet mee. Van Loo stelt nu dat hierdoor maar liefst 70 procent van alle stikstofdepositie door vliegtuigen buiten beeld blijft. De depositie is dat deel van de uitstoot dat neerslaat op de bodem, dat verzuring van de grond veroorzaakt en daardoor de natuur schade berokkent. 90 procent uitstoot wegDoor slechts de uitstoot te berekenen van de zogenaamde start- en landingsfases van vluchten, wordt gemiddeld maar 7,7 procent van de uitstoot meegenomen in de rekenmodellen van de overheid. De overige 92 procent vindt plaats boven de grens van 900 meter en telt ‘dus’ niet mee. Deze cijfers zijn ronduit schokkend te noemen in het licht van de recent door minister Van der Wal aangekondigde plannen, waarbij in sommige gebieden de stikstofneerslag tot meer dan 95 procent teruggebracht dient te worden en waarbij de luchtvaart vooralsnog buiten beeld wordt gehouden. De minister heeft aangekondigd pas volgend jaar met generieke maatregelen te komen om de emissies van de luchtvaart aan te pakken, maar wil dat buiten de gebiedsgerichte aanpak laten vallen die geldt voor de boeren. De studie van de TU Delft lijkt een dergelijk beleid niet te ondersteunen met wetenschappelijke feiten: ook de vliegtuigen zorgen lokaal voor een zeer grote deposities. Parallellen met kankerverwekkende stoffenDe depositie van stikstofverbindingen heeft parallellen met de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen. Ook die worden volgens minister Mark Harbers (I&W) niet gereguleerd door de Nederlandse wetgeving en ook die worden zeer geconcentreerd uitgestort boven de regio rond vliegvelden. Uit berekeningen op basis van een rapport door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van Schiphol blijkt dat het vliegveld jaarlijks 280 ton aan kankerverwekkende stoffen uitstoot boven een gebied met een straal van ongeveer tien kilometer rond Schiphol. In dit gebied bevinden zich talrijke kinderrijke woonwijken.
14 juni 2022, 13:33