Gedeputeerde Olthof pleit nu ineens voor soepeler geluidsnormen

In een recente brief aan minister Mark Harbers (VVD) voor Infrastructuur pleit gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van de Provincie Noord-Holland ineens voor soepeler geluidsnormen, omdat strengere normen de bouw van 70.000 woningen in de weg zouden staan. Dat is opmerkelijk, omdat hij eind 2020 nog een brief op poten schreef aan directeur Dick Benschop van Schiphol over de beperkte effectiviteit van de ‘minder hinder’-plannen van het vliegveld. Destijds pleitte hij voor bestrijding aan de bron en noemde hij de afweging tussen groei van Schiphol en leefbaarheid “uit balans”, nu lijkt hij te gaan voor versoepeling van de geluidsgrenzen zodat woningbouw middenin de vliegherrie kan doorgaan. Het is de zoveelste onbegrijpelijke draai van Olthof in het dossier luchtvaart. Eerder kraakte hij de Luchtvaartnota, om hem in april van dit jaar weer te omarmen als uitvlucht voor lastige vragen van de Partij voor de Dieren over de uitstoot van kankerverwekkende uitstoot door het vliegverkeer van en naar Schiphol. Niet op de hoogteOlthof schrijft zijn jongste brief aan Harbers mede namens vier provincies en 56 gemeenten in de regio Schiphol. Bij navraag blijkt echter dat lang niet alle vertegenwoordigde partijen op de hoogte zijn. De ommekeer is des te opmerkelijk omdat Olthof met zijn pleidooi volledig voorbijgaat aan de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Vliegtuigen zorgen immers niet alleen voor overlast, maar hebben bewezen negatieve effecten op de gezondheid van mensen die er veelvuldig aan bloot worden gesteld. Grote zorgen GGD’sDat bleek onder meer overduidelijk uit een presentatie die de gezamenlijke GGD’s in februari 2021 gaven aan nieuwe leden van de Tweede Kamer. De gezondheidsdiensten maken zich zichtbaar grote zorgen en adviseren juist veel strengere geluidsnormen voor vliegverkeer te hanteren, namelijk volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). WHO adviseert een jaargemiddelde van 45 decibel en een nachtgemiddelde van maximaal 40 decibel. Beter zou het zijn nog strengere normen te hanteren, aldus die presentatie, omdat ook onder die niveaus al gezondheidseffecten optreden. De gezondheidsdiensten noemen onder meer hart- en vaatziekten, slaapverstoring, verminderde leerprestaties, gehoorproblemen, diabetes en stofwisselingsziekten en effecten op het ongeboren kind als verbonden aan overmatige blootstelling aan vliegherrie. Meer dan 35 procent bevolking ernstige overlastAl in 2016 deden vier GGD’s in de regio Schiphol onderzoek naar de ernst van de overlast. Daaruit bleek dat meer dan 35 procent van de bewoners van plaatsen als Heiloo, Akersloot, Assendelft, Aalsmeer en Uithoorn te kampen hebben met ernstige geluidshinder. Alleen al in de regio Kennemerland hebben 17.000 mensen te maken met ernstige slaapverstoring. Uit het werk van de GGD’s blijkt klip en klaar dat ook buiten de officiĆ«le geluidscontouren van Schiphol veel mensen lijden onder het lawaai. Die contouren gaan uit van jaargemiddelde niveaus van 48 en 58 decibel, veel hoger dus dan de WHO adviseert. “In 2018 was het aantal mensen met hinder 819.000, waarvan 173.000 met ernstige geluidshinder.” Dit zijn schokkende aantallen, ook omdat Schiphol berekent dat het ‘slechts’ om 107.500 ernstig gehinderden zou gaan. Het is ook hoger dan de toch al soepele norm van 166.500 mensen die het ministerie aan Schiphol heeft opgelegd. Glashard negeren wetenschappelijke feitenHet is informatie die al lang en breed bekend is, maar door bestuurders als Olthof en Harbers en door veel van de Kamerleden glashard wordt genegeerd. De wetenschappelijke feiten spreken voor zich, maar de politiek blijkt er geen boodschap aan te hebben. Kennelijk is de gezondheid van de burger ondergeschikt aan de belangen van de luchtvaartsector. Het is vergelijkbaar met het gebrek aan enige normering voor de uitstoot van zeer zorgwekkende (lees: kankerverwekkende) stoffen door het vliegverkeer. Van die uitstoot durfde minister Harbers onlangs nog in de Tweede Kamer te beweren dat meer onderzoek nodig was om uit te maken of die stoffen wel zo schadelijk waren. Volkomen onzin, omdat stoffen niet onder deze noemer worden opgenomen als zij geen bewezen verwoestende werking hebben op de gezondheid van mensen en dieren. Het is verontrustend om te zien hoe de uitingen van gedeputeerde Olthof en de Bestuurlijke Regie Schiphol waarvan hij voorzitter is, zich ontwikkelen. Tot twee jaar geleden leek hij de harde lijn van zijn voorganger Adnan Tekin voort te zetten, maar inmiddels lijkt hij en zijn club van provincies en gemeenten het belang van de burger steeds verder uit het oog te verliezen.
05 juni 2022, 19:33