TU Delft mijdt bijeenkomsten vlieglobby vanwege leugens

De lobby van de vliegindustrie maakt misbruik van wetenschappers van de Technische Universiteit Delft om loze claims legitimiteit te geven. De universiteit mijdt daarom bewust bijeenkomsten van deze lobby. Dit zegt de decaan van de afdeling Lucht- en Ruimtevaarttechniek (LR) in een mail die is terug te vinden in de openbare archieven van de Provincie Limburg. In de bewuste e-mail beantwoordt de decaan vragen van een voormalig collega die de al te vrolijke verhalen over elektrisch vliegen in het Statenvoorstel Toekomst van Maastricht Aachen Airport niet vertrouwde. Volgens dat document zou de Technische Universiteit de conclusie onderschrijven dat fundamenteel onderzoek nauwelijks nodig zou zijn om elektrisch vliegen ‘van de grond’ te krijgen. Het zou slechts een kwestie zijn van het certificeren van bestaande technieken. “Dat de TU erbij wordt gehaald is het zoveelste voorbeeld waarbij partijen proberen legitimiteit te geven aan wat ze verkondigen”, aldus het hoofd van LR. Niet betrokken“Laat ik kort zijn, we zijn hier niet bij betrokken. Een dergelijke stelling zouden we nooit verkondigen.” Het is de universiteit een doorn in het oog dat zij te pas en te onpas door de luchtvaartindustrie wordt misbruikt in verhalen over de toekomst van het vliegverkeer. “Het is inmiddels zo erg dat we bepaalde bijeenkomsten bewust mijden. We weten van tevoren dat we met een lobbyclub te maken hebben waarbij een panel van ‘experts’ aanwezig is, veelal zonder relevante kennis. Daarbij worden wij dan als excuus uitgenodigd.” Leugen“Vervolgens wordt er geroepen dat er sprake is van samenwerking met de TU, terwijl we het oneens zijn met wat er wordt beweerd. Op de website van PowerUp wordt bij voorbeeld gemeld dat RTHA al twee jaar met ons heeft samengewerkt aan elektrisch vliegen en waterstof. Dat is een leugen.” Over het elektrisch vliegen zegt de decaan in zijn e-mail dat er juist heel veel moet gebeuren voordat het zover is. “Prima waar het kan, op korte afstanden, maar er moet nog ontzettend veel gebeuren. Hogere energiedichtheid en een veel langere levensduur van de batterijen is nodig.” Verreweg de meeste verhalen van de lobby zijn niet gebaseerd op een realistisch beeld van de voortgang der techniek, zo vertelt de universiteitsbaas, waarbij hij aangeeft dat hij erg enthousiast zou zijn als die vooruitgang wel wordt gerealiseerd. De decaan heeft wel een idee over de achtergronden van het gelieg door de vlieglobby. “Luchthavens als Maastricht, Eelde, Eindhoven en Rotterdam zijn bezorgd over hun toekomst en proberen een rol te pakken in het toekomstig schoon elektrisch vliegen als vervoersmiddel voor de korte afstand.”
04 juni 2022, 15:31