Boterzachte argumenten voor nieuwe steun aan KLM

Het kabinet heeft nauwelijks een realistische onderbouwing voor het opnieuw aankopen van KLM-aandelen. Duurzaamheid, invloed en algemeen publiek belang worden aangevoerd, maar niet geloofwaardig uitgewerkt. Om maar met het publiek belang te beginnen. Het kabinet komt daarbij niet verder dan economische factoren als het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid op Schiphol. Bredere belangen als het klimaat, de volksgezondheid en het milieu (stikstof!) komen vandaag niet voor in de argumentatie. Dat is wrang, temeer daar er 1,4 miljoen mensen in ons land rond vliegvelden wonen die gebukt gaan onder overmatige vliegoverlast, volgens de algemene richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en bevestigd door RIVM en de GGD’s. Hun belangen behoren kennelijk niet tot dat algemene publieke belang. Invloed binnen de vliegmaatschappij is volgens minister Sigrid Kaag een belangrijke reden om opnieuw 220 miljoen euro belastinggeld over te maken naar Air France-KLM (AFKL). Terwijl de invloed op het bedrijf met het bestaande belang nagenoeg nul is gebleken. Voorwaarden geschondenBonussen voor de topman konden niet worden tegengehouden en snellere klimaatmaatregelen niet afgedwongen. Sterker nog: KLM blijkt alle voorwaarden voor de eerdere staatssteun aan de laars te lappen. Nog steeds faciliteert het bedrijf belastingontwijkende piloten, verhoogt het de bedrijfskosten zonder overleg en lobbyt het in Brussel tegen de overeengekomen bijmenging van alternatieve brandstoffen. Het versnellen van de verduurzaming is dan ook een wassen neus, die desondanks wordt aangehaald om de aankoop van nieuwe aandelen te verantwoorden. De luchtvaartsector heeft nauwelijks actuele mogelijkheden om te vergroenen, pleit voluit tegen maatregelen en heeft in het recente verleden bewezen geen enkel zelfopgesteld doel tijdig te bereiken. De argumenten voor de aankoop van aandelen zijn dus grotendeels ingegeven door wensdenken en missen onderbouwing. Daarentegen loopt de belastingbetaler grote risico’s bij deze investering. SprinkhanenWat zijn de keiharde feiten? Luchtvaart zal moeten voldoen aan de klimaatafspraken, dient de uitstoot van CO2 en NOx te halveren, KLM opereert vanaf een vliegveld dat niet over de benodigde vergunningen beschikt en wordt belaagd door tientallen sprinkhaankapitalisten die uit zijn op een faillissement van de onderneming. AFKL blijft ook na de nieuwe aandelenuitgifte technisch failliet. Het is daarom onontkoombaar dat nog voor het einde van dit jaar wederom een nieuwe aandelenemissie zal plaatsvinden, temeer omdat de Franse wetgeving een grens van twee jaar stelt aan bedrijven die zich in deze staat bevinden. Die wetgeving stelt dat iedere zittende aandeelhouder na twee jaar insolventie ontbinding van het bedrijf kan vragen aan de rechter. Gecombineerd met de tientallen hedgefunds die nu aandelenposities hebben in de onderneming, is dat een recept voor een zeer penibele financiĆ«le situatie van AFKL. Conclusie van het overleg van vandaag in de Tweede Kamer, tot kwart voor zes vanmiddag: het kabinet wil op basis van boterzachte argumenten 220 miljoen euro extra in KLM gaan steken en kijkt volledig weg van de enorme financiĆ«le risico’s en het bredere publieke belang. Het overleg is op moment van schrijven nog steeds live te volgen via de site van de Tweede Kamer.
30 mei 2022, 17:51