‘Vecht WOZ-beschikking aan als u onder vliegroute woont’

Eens in de zoveel jaren vinden woningeigenaren een nieuwe beschikking op de deurmat, waarin de gemeente de WOZ-waarde van hun huis heeft bepaald. Daarbij wordt lang niet altijd rekening gehouden met de invloed van vliegtuiglawaai. Mensen die wonen onder een vliegroute doen er dan ook goed aan bezwaar aan te tekenen en te vragen om vermindering. Negatieve omgevingsfactoren zoals herrie of stank zijn erkende gronden om een lagere beschikking te claimen. Op basis van de WOZ-waarde van een woning bepaalt de gemeente de hoogte van de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing. De Belastingdienst betrekt de WOZ-waarde bij de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenk- en erfbelasting en de verhuurdersheffing. Een lagere WOZ-waarde betekent voor al deze heffingen verlaging. Drukmiddel voor gemeentenVoor slachtoffers van vliegherrie is het aanvechten van de WOZ-waarde vooral een goede manier om de gemeente aan te sporen meer actie te ondernemen tegen de overlast. Gemeenten voelen de vliegoverlast op deze manier direct in de portemonnee. De waardeontwikkeling van iedere woning onder aan- en uitvliegroutes wordt negatief beïnvloed door vlieglawaai. Mensen kunnen dat eenvoudig zelf uitzoeken door bij voorbeeld op Funda te zoeken naar de prijzen van vergelijkbare woningen die onder een vliegroute liggen danwel een paar honderd meter verderop. In de regio Schiphol scheelt het al gauw tienduizenden tot zelfs honderdduizend euro of een huis direct onder de aanvliegroute staat danwel een kilometer verder. Gemeenten zijn vaak blind voor de vliegherrie en geven nauwelijks ‘korting’ op de WOZ-waarde. Een gemeente als Amstelveen wordt al jaren gevraagd actie te ondernemen tegen de vliegtuigoverlast en gezondheidsrisico’s te beperken, maar het gemeentebestuur blijft hangen in overlegjes en ‘position papers’ die nooit tot enige verlichting leiden voor bewoners. Ga massaal in beroep!Daarom kan het interessant zijn voor woningeigenaren onder de vliegroutes om massaal in beroep te gaan tegen de WOZ-waardering. Niet alleen levert dat mogelijk tal van lagere belastingen op, ook krijgt de gemeente een duwtje in de rug om zich meer in te zetten op het dossier Schiphol. Om de claim op een lagere WOZ-waarde te onderbouwen kunnen woningeigenaren terecht op websites als donderdorp.nl en reports.explane.org. Deze sites geven uitgebreide informatie over de mate van vliegtuigoverlast. Op donderdorp.nl is het aantal vliegbewegingen dat werkelijk boven een huis plaatsvindt tot jaren geleden terug te vinden, compleet met de vlieghoogte en – als er een geluidssensor in de buurt van de woning staat – zelfs met het geluidsniveau van de overvliegende toestellen. Op reports.explane.org kan de gemiddelde piekbelasting worden gevonden die vliegtuigen in een wijk veroorzaken. Met een beroep op de rechten van de mens op een gezonde woonomgeving moet het zo mogelijk zijn de vastgestelde WOZ-waarde van woningen omlaag te krijgen.
25 mei 2022, 16:06