Brandbrief GGD’s aan minister om onvoldoende meetellen vliegtuigherrie

De GGD’s in Nederland stuurden afgelopen januari een brief aan minister Harbers (VVD, Infrastructuur) waarin zij expliciet hun teleurstelling melden over het feit dat in de ‘luchtvaartspecifieke’ kosten-baten analyses vliegherrie onvoldoende wordt meegewogen. De brief was ons eerder ontschoten (tippen mag altijd, via redactie@nullschipholwatch.nl) en heeft een ronduit alarmerende toon. Als enige sector in Nederland heeft de luchtvaart een eigen manier gekregen voor het doorrekenen van maatschappelijke kosten en baten. Eerder meldden we al dat deze rekenmethode vrijwel automatisch leidt tot de conclusie ‘meer luchtvaart is beter’. Nu blijkt dat ook de GGD’s, verantwoordelijk voor de volksgezondheid in ons land, ook grote bezwaren hebben tegen deze manier van rekenen. Zij laten via de overkoepelende GGD-GHOR weten het spijtig te vinden dat Harbers volledig voorbijgaat aan de richtlijnen voor vliegtuiglawaai van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die schrijven voor een maximaal jaargemiddelde van 45 decibel (dB) per etmaal en 40 dB ’s nachts. “Bij 45 dB gedurende het etmaal is er sprake van 10 procent ernstig gehinderden onder de bevolking. Bij 40 dB ’s nachts wordt 11 procent van de mensen ernstig in de slaap verstoord. Dat betekent dat ook beneden de advieswaarden van de WHO mensen te maken hebben met ernstige hinder en slaapverstoring en daarmee gezondheidsrisico’s lopen”, aldus de brief. Meeste overlast nu niet meegenomenIn de nieuwe rekenmethode raadt het ministerie van Luchtvaart aan geluidsniveaus onder de 50 decibel niet te betrekken in de calculaties. “Een groot deel van de geluidhinder wordt nu niet (economisch) in beeld gebracht”, merken de gezondheidsorganisaties terecht op. Als smoesje om de geluidshinder onder de 50 decibel niet mee te tellen, voert het ministerie aan dat er geen kengetallen beschikbaar zouden zijn om die geluidsbelasting in geld uit te drukken. Maar dat is onjuist, zo constateren de GGD’s: “Er is een prima Engels onderzoek beschikbaar dat zo kan worden vertaald naar de Nederlandse situatie. De Engelsen maken wel gebruik van deze getallen.” De brandbrief besluit met een welgemeend advies aan minister Harbers. “Slaapverstoring treedt op bij alle Nederlandse luchthavens, met name aan de randen van de nacht. Maak daarom gebruik van de lokale gegevens over geluidhinder en slaapverstoring door het vliegverkeer die gewoon beschikbaar zijn bij de desbetreffende GGD’s.” Luchtvaart leidt tot enorme maatschappelijke kostenVorig jaar kreeg de luchtvaartindustrie als enige sector in de Nederlandse economie een eigen manier om de maatschappelijke plussen en minnen op een rijtje te krijgen. Alle andere sectoren worden op eenzelfde manier doorgerekend, maar voor de luchtvaart leidt deze werkwijze heel snel tot enorme maatschappelijke kosten vanwege klimaatkosten, milieuverontreiniging en de hier besproken gezondheidskosten vanwege het vlieglawaai. Een berekening op basis van de normale methode mondt dan al gauw uit op een zwaar negatief saldo voor vliegen en dat is niet gewenst bij het luchtvaartminnende ministerie van Harbers. Dit bleek eerder al toen in opdracht van de Gemeente Aalsmeer zo’n analyse werd opgesteld. Daaruit bleek klip en klaar dat krimp van Schiphol beter zou zijn voor de samenleving. Vlak daarna kwam toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen op de proppen met de speciaal voor de luchtvaart aangepaste rekenmethode.
23 mei 2022, 14:54