Politieke aardverschuiving Australië door woede over Schiphol-filiaal

Massale verontwaardiging over de toegenomen overlast door Schiphol-filiaal Brisbane Airport heeft in die Australische stad geleid tot een politieke aardverschuiving. De Groenen wonnen de verkiezingen van afgelopen zaterdag onverwacht en met overmacht. In juli 2020 opende Brisbane Airport een extra startbaan die extreem veel overlast veroorzaakt voor tienduizenden bewoners van de stad aan de oostkust van Australië. Brisbane telt zo’n 2,5 miljoen inwoners en is daarmee de derde stad van het land. In de aanloop naar de verkiezingen bleek al snel dat de nieuwe startbaan een probleem zou worden voor de zittende regering van sociaal-democraten. Bewoners voerden actief campagne voor de klimaatpartij The Greens die zich steeds had verzet tegen uitbreiding van het Schiphol-filiaal. “We hebben sinds 2020 een supersnelweg boven onze wijken waar we voorheen geen enkele last hadden van vliegtuigen. Bewoners zijn volledig in het duister gelaten over deze ontwikkeling. Nu vechten we terug, en hebben we de Brisbane Fight Path Community Alliance gevormd”, vertelt Karen Wotherspoon aan SchipholWatch. Veel loze beloften, geen resultaten“De federale overheid heeft geen enkele actie ondernomen tegen de vliegtuigoverlast. Veel loze beloften, maar geen enkel tastbaar resultaat. Daarom hebben we in de aanloop naar de verkiezingen kiezers gemobiliseerd om te stemmen op een partij die de geluidsoverlast voor bewoners wel wil terugdringen. Dat heeft de zittende regering de kop gekost”, aldus een opgetogen Wotherspoon. In de drie meest geteisterde kiesdistricten in Brisbane – Brisbane zelf, Griffith en Ryan – werden de zittende bestuurders compleet weggestemd. Lokale kranten noemen de overwinning van De Groenen compleet onverwacht. De sociaal-democraten waren al 25 jaar onafgebroken aan de macht, maar moeten nu het veld ruimen. Behalve de vliegherrie speelde ook klimaatverandering in het algemeen een belangrijke rol in deze verkiezingen. Brisbane heeft dit jaar vanwege de rijzende zeespiegel al twee keer te maken gehad met overstromingen. Het is voor het eerst dat De Groenen deze zetel winnen. De overlast van het vliegverkeer wordt gezien als belangrijkste oorzaak van de politieke aardverschuiving. Burgers ook daar voor de gek gehoudenNet als in ons land zijn de mensen in Australië woedend over de gang van zaken rond de uitbreiding van het vliegveld. Ze zijn niet gehoord, hun argumenten zijn terzijde gelegd en ze hebben vooraf foute informatie ontvangen. De dagelijkse leiding van Brisbane Airport is in handen van een voormalig commercieel directeur van Schiphol, ene Gert-Jan de Graaff, die de werkwijze van Schiphol heeft geëxporteerd naar Australië. Exact dezelfde strategie van sjoemelberekeningen en misinformatie heeft hij daar gebruikt om de groeiplannen door te drukken. De maatschappelijke weerstand liep daarbij zo hoog op dat de sociaal-democraten nu het veld moeten ruimen en plaatsmaakt voor een regering die wel oog heeft voor het welzijn van de burgers. Kortgeleden werd de werkwijze van Brisbane Airport streng veroordeeld door de Australische Aircraft Noise Ombudsman. De vliegroutes zijn volgens die instantie slecht ontworpen en de communicatie met omwonenden ver onder de maat.
22 mei 2022, 14:55