Rijk wil met 315 mln stikstofprobleem Schiphol oplossen, boeren de sjaak

En weer schuift het kabinet op grote schaal belastinggeld richting de Nederlandse luchtvaartsector. In de Voorjaarsnota staat voor de komende vijf jaar 315 miljoen euro ingecalculeerd om het stikstofprobleem van Schiphol op te lossen. Pikant is dat ten minste 100 miljoen daarvan ten koste gaat van steun aan de boeren. Onder de post ‘Klimaat, stikstof en luchtvaart’ staat voor dit jaar 76 miljoen euro ingeboekt, voor volgend jaar liefst 91 miljoen en voor 2024 opnieuw 88 miljoen euro. In totaal tot en met 2027 gaat het om liefst 315 miljoen euro belastinggeld dat wordt ingezet om de problemen voor de Schiphol Groep op te lossen. Paragraaf uit de Voorjaarsnota 2022 met 315 miljoen euro voor de stikstofproblemen van de luchtvaart. Liefst honderd miljoen euro komt uit budget dat voor de veeteelt was bedoeld, zo blijkt uit een beslisnota bij de Voorjaarsnota. Dat is 20 procent van het totale budget voor de boeren. Desondanks is voor boeren in de regio Schiphol het gevaar niet geweken te worden uitgekocht of zelfs onteigend. Passage uit de Beslisnota bij de voorjaarsbegroting van het kabinet. 100 Miljoen euro gaat van de boeren naar de luchtvaart. Kosten luchtvaart afgewenteld op samenlevingHet ministerie van I&W is zo weer volop bezig het overmatige vliegverkeer in ons land te faciliteren. Niet het ‘bedrijf’ Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen gaan de stikstofproblemen oplossen, maar de Staat. De kosten van het vliegverkeer worden opnieuw afgewenteld op de samenleving. Diezelfde samenleving waarin bijna anderhalf miljoen mensen dagelijks ziekmakende overlast ondervinden van het vliegverkeer. De stikstofproblemen van Schiphol zijn groot. Volgens bronnen dichtbij de directie van het vliegveld maakt men zich daar grote zorgen. In Nederland is geen ruimte om extra stikstof uit te stoten. Dit botst met allerlei groeiplannen. Maar zelfs de basis is niet op orde. De vliegvelden hebben steeds verzuimd een vergunning aan te vragen en opereren al jaren illegaal. Sinds het laatste moment dat de situatie nog legitiem genoemd zou kunnen worden, is het aantal vluchten enorm gegroeid. Voor die toename heeft Schiphol geen stikstofrechten. Nu het stikstofmandje overvol zit, staat de luchtvaart achteraan de rij om alsnog een vergunning te verkrijgen. Rechters strengDat is niet makkelijk, gezien de recente jurisprudentie in het stikstofdossier. Rechters zijn terecht streng. Toegekende vergunningen worden en masse ingetrokken omdat extra stikstofvervuiling niet mogelijk is wegens vergaande overbelasting en Europese regels. De Nederlandse natuur is in slechte staat door overmatige stikstofneerslag. Achtereenvolgende kabinetten hebben nooit werk gemaakt van een echte oplossing voor het probleem. Met trucs werd geprobeerd de gevolgen van de strenge Europese wetgeving te omzeilen. Grote uitstoters werd dan ook geen strobreed in de weg gelegd. Nog steeds geen vergunning voor stikstofSchiphol en de andere vliegvelden hebben nu nog steeds geen natuurvergunning. Het verantwoordelijke ministerie van Landbouw (LNV) ziet niet in hoe zij de vergunningen kan verlenen binnen de geldende wetgeving. Ondanks grote druk van I&W is de overheid er niet in geslaagd het traject af te ronden. Die situatie duurt nu al ruim twee jaar. Destijds herinnerde Mobilisation for the Environment onder leiding van Johan Vollenbroek het ministerie aan de verplichting die ook voor vliegvelden geldt. Destijds lachten de vliegvelddirecties schamper omdat zij zo’n vergunning helemaal niet nodig zouden hebben, maar inmiddels liggen ze er wakker van. Zelfs als LNV een paadje vindt om de stikstofvergunningen te regelen, dan staat een keur van natuurbeschermings- en bewonersorganisaties in de startblokken om bij de rechter bezwaar aan te tekenen. Gezien recente uitspraken is de kans levensgroot dat die vergunningen dan even snel weer worden ingetrokken. Honderden miljoenen naar de overstapluchthavenOm voor enige vergunning in aanmerking te komen zou Schiphol ervoor moeten zorgen dat er elders minder stikstofuitstoot zou gaan plaatsvinden. De regering fantaseerde al eens over het terugbrengen van de maximale snelheid op de snelwegen in de Randstad tot 80 kilometer per uur of het uitkopen van zo ongeveer alle boeren in de verre omtrek van Schiphol. Maar verschillende deskundigen hebben al laten weten dat dit lang niet voldoende is om de stikstofproblemen van Schiphol en de andere vliegvelden op te lossen. Uit de nieuwe Voorjaarsnota blijkt dat deze regering daarom niet te beroerd is om opnieuw honderden miljoenen euro’s extra staatssteun te geven aan overstapluchthaven Schiphol. Honderden miljoenen euro’s Nederlands belastinggeld die grotendeels ten gunste komen van buitenlandse overstappers die met ultralage tarieven worden verleid hun reis via Schiphol te laten verlopen, de megahub temidden van de woonwijken. Dat heet luchtvaartbeleid in ons kleine kikkerlandje. De andere ministeries staan erbij en kijken ernaar.
21 mei 2022, 17:04