De luchtvaart heeft een prachtige toekomst achter zich

De luchtvaartindustrie is zelfzuchtig, vervuilend en gaat over lijken. Dat wordt steeds meer mensen duidelijk en de sector weet de publieke opinie niet te keren. Jarenlang spendeerde de vliegindustrie wereldwijd miljarden om publiek en politiek ervan te overtuigen dat zij zo’n belangrijke rol speelt in de wereldeconomie. Luchtvaart zou welvaart brengen voor de hele wereld, ruim voorzien in broodnodige banen en mensen ongekende mogelijkheden bieden andere culturen te leren kennen. De werkelijkheid is totaal anders. De industrie wordt slechts gedreven door winstbejag. Winsten vloeien naar een kleine groep superrijken en directeuren vangen topsalarissen. Ondertussen delven het klimaat, de werkende klasse, de samenleving en lokale gemeenschappen het onderspit. Aanhoudend verzet tegen klimaatmaatregelenTerwijl lobbyïsten aandringen op steeds meer belastingvoordelen, subsidies en reddingsoperaties, wordt een kleine elite steenrijk van de luchtvaartindustrie die zich met alle mogelijke middelen verzet tegen klimaat- en milieumaatregelen. Die laagbetaalde werknemers op een verschrikkelijke manier uitbuit via onderbetaling, flexcontracten en ongezonde arbeidsomstandigheden. Tijdens de pandemie zaten we op de eerste rang. We zagen voor onze eigen ogen gebeuren dat luchtvaartmaatschappijen tientallen miljarden euro’s overheidsgeld kregen toegestopt, terwijl de laagbetaalde medewerkers bij duizenden op straat werden gegooid, vakbonden gepasseerd en hernieuwd de lobby werd ingezet tegen eerder afgesproken milieuregels. Geen maatschappelijk draagvlakToen de politiek druk doende was de reddingspakketten voor de luchtvaartindustrie samen te stellen, toonden vooraanstaande economen aan dat investeren in deze sector het laagste rendement heeft van alle mogelijkheden die er zijn om overheidsgeld te spenderen. Het maatschappelijk draagvlak ontbrak dan ook geheel. Het is belangrijk dat we de vliegbranche weer met beide pootjes op de grond krijgen. Om duidelijk te maken dat het niet ongelimiteerd kan blijven profiteren van alle economische en fiscale uitzonderingen die in de loop der jaren zijn toegekend aan deze sector. Luchtvaartmaatschappijen handelen louter naar het belang van hun aandeelhouders en – anders dan de misleidende marketingbabbels stellen – hebben helemaal geen boodschap aan het scheppen van banen of het nakomen van klimaat- en milieu-afspraken. Volop gepamperdZelfs als het particuliere ondernemingen zijn, niet het eigendom van de een of andere overheid, worden vliegmaatschappijen zwaar gesubsidieerd en ondersteund met publiek geld via onder meer belastingvrije kerosine, de aanleg van infrastructuur en het instandhouden van al te losse wetgeving ten koste van milieu, klimaat en omwonenden. De samenleving maakt op deze manier jaarlijks miljarden euro’s over aan een klimaatvernietigende industrie die onze toekomst in gevaar brengt. Het mag voor niemand een verrassing zijn dat de luchtvaartindustrie zich weinig gelegen laat liggen aan milieu, klimaat of aan de mensen die rond vliegvelden wonen. De sector beschadigt onze planeet en onze levens op een manier die in geen enkele verhouding staat tot de geboden voordelen. Politiek aan zet – en er is haastWinst en dividenden gaan voor deze industrie boven schone lucht en de gezondheid van de mensen. Het zou goed zijn de sociale en ecologische schade die wordt aangericht te verrekenen in de ticketprijzen om de branche zover te krijgen om wel verantwoordelijkheid te nemen voor de negatieve effecten. Daarvoor is het nodig dat de politiek het luchtvaartbeleid herziet. Het is de hoogste tijd deze vervuilende industrie te behandelen als iedere andere sector. Met eerlijke heffingen en belastingen, met handhaafbare normen en met kaders die onze planeet en leefomgeving beschermen. Nu is het moment om actie te ondernemen, want nog nooit in de geschiedenis was er zoveel werkgelegenheid beschikbaar voor werknemers die vastgeroest zitten in een zwaargesubsidieerde sector met marginale toegevoegde waarde en een prachtige toekomst achter zich.
12 mei 2022, 14:31