MOB in geweer tegen weigering kankerverwekkende uitstoot te handhaven

De Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) wil niet handhaven op de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het vliegverkeer van en naar Schiphol. Mobilisation for the Environment (MOB) komt in het geweer. De inspectiedienst is van mening dat zij niet bevoegd is om de uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) door het vliegverkeer te handhaven of te doen verminderen. De dienst stelt dat alleen de uitstoot op Schiphol die niets te maken heeft met vliegbewegingen kan worden gehandhaafd, maar dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Gemeente Haarlemmermeer. Als die redenering klopt, dan bestaat er een handhavings- en regelgevingsvacuüm voor de giftige uitstoot van vliegtuigen, zo contstateert MOB. Nota bene terwijl Schiphol zelf toegeeft dat 99,9 procent van de kankerverwekkende uitstoot vrijkomt bij het vliegen. Slechts de resterende 0,1 procent zou dan gereguleerd zijn en moet volgens de wet worden teruggebracht. Reëel gezondheidsrisico“Deze situatie heeft als resultaat dat omwonenden een reëel risico lopen op gezondheidsschade. Van ZZS staat per definitie vast dat zij gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Op grond van de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) geldt dat in geval van reëel en onmiddellijk dreigend gevaar de overheid preventieve maatregelen moet nemen”, stelt MOB. Hoewel er nauwelijks iets over ZZS in de Luchtvaartwet staat, moet op grond van het EVRM de inspectiedienst alsnog optreden, vindt MOB. “Het EVRM staat immers boven de regelingen waarop IL&T zich beroept om niet te hoeven handhaven.” Die plicht geldt volgens de juristen van MOB des te meer nu de dienst zelf te kennen heeft gegeven dat controle op de giftige uitstoot op geen enkele andere wijze geborgd is. Kunstmatige scheidingDe door het ministerie van Infrastructuur kunstmatig aangebrachte scheiding tussen de uitstoot van grondoperaties op Schiphol versus die van het vliegverkeer, is bovendien onlogisch en niet vol te houden. “In het kader van de Wet natuurbescherming worden de effecten van vliegveld Schiphol wel als geheel beoordeeld. Het is niet te volgen dat de minimalisatieverplichting voor ZZS slechts zou gelden voor een klein onderdeel van Schiphol.” Mobilisation for the Environment verzoekt IL&T op basis van deze redenering de beslissing te herzien om niet te handhaven en alsnog Schiphol te houden aan zijn minimalisatieverplichtingen. Alleen zo kan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen – volgens berekeningen zo’n 280.000 kilogram per jaar in de directe omgeving van het vliegveld – worden teruggebracht en worden gewerkt aan een schonere leefomgeving.
11 mei 2022, 13:30