VVD-minister Harbers laat burgers SATL links liggen

SATL wil graag met minister Mark Harbers om tafel om de problemen te bespreken in het dossier Lelystad Airport. Ondanks eerdere uitnodigingen laat de minister deze koepel van tientallen burgerorganisaties links liggen. Hij neemt niet eens de moeite de uitnodiging af te wimpelen. Ondertussen is de minister al wel gesignaleerd op ieder vliegveld van Nederland en bij iedere denkbare partij in de vliegindustrie. Bezorgde burgers die de overlast om de oren krijgen, vinden daarentegen geen enkel gehoor bij de bewindspersoon en krijgen zelfs geen antwoord van hem. Voorzitter dr ir Leon Adegeest van SATL is ontstemd over de gang van zaken, getuige een brief die hij vorige week stuurde aan de minister. Die brief belandde gisteren ook bij SchipholWatch. In zijn schrijven somt Adegeest punt voor punt de problemen op die rond Lelystad Airport spelen en die hij graag doorneemt met de minister, als hij daar de kans toe krijgt. Geen nieuwkomersZo herinnert hij Harbers aan de gemankeerde verkeersverdelingsregel die ervoor zou moeten zorgen dat Lelystad slechts toegankelijk zou zijn voor vliegverkeer met oorsprong Schiphol. De Tweede Kamer nam al drie moties aan waarin zij de wens uitsprak dat er geen nieuwkomers op Lelystad mogen komen. Ook vreest SATL dat – in strijd met de gemaakte afspraken – er toch nachtvluchten gaan plaatsvinden op het poldervliegveld, de laagvliegroutens niet zijn op te lossen en dat als gevolg daarvan grote overlast zal ontstaan boven Salland, West-Overijssel, Gelderland, Flevoland en grote delen van de Veluwe. Verder willen de samenwerkende burgerorganisaties dat Harbers oog houdt voor de stikstofproblematiek van Lelystad. Zij achten het ondenkbaar dat er van start wordt gegaan met een deelvergunning voor maar 10.000 vliegbewegingen, terwijl de wet voorschrijft dat vergunning dient te worden aangevraagd voor het totale project met een beoogd aantal vliegbewegingen van maar liefst 45.000. Strafklacht tegen ambtenarenDe voorgestelde agenda omvat verder onder meer de strafklacht die is ingediend bij het Openbaar Ministerie wegens vermeende fraude door ambtenaren van Harbers’ ministerie en ingehuurde adviesbureaus, de blokkade op de woningbouw door Lelystad Airport, de dreiging van geluidsoverlast in het nieuw te ontwikkelen woongebied Oosterwold en de economische onderbouwing van het vliegveld bij Lelystad. SATL is een belangrijke maatschappelijke partner in het luchtvaartoverleg. De organisatie vertegenwoordigt meer dan twintig verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor een gezonde leefomgeving, schone lucht en herstel van de natuur. Het negeren van zo’n grote belanghebbende is onverantwoord en onwenselijk. De bewonerskoepel wist de opening van Lelystad al vier keer uitgesteld te krijgen vanwege grove fouten en misrekeningen door het ministerie in samenwerking met vliegveld-eigenaar de Schiphol Groep. Beschamend gedragDat is des te beschamender daar met allerlei kleinere spelers in de luchtvaartsector al lang en breed overleg is geweest. Zelfs non-onderwerpen als elektrisch vliegen en waterstoftoestellen zijn al aan de minister uitgelegd. Voor de burger die straks alle overlast en vervuiling over zich heen krijgt gestort, heeft deze VVD-minister kennelijk geen enkel oog. Het geeft duidelijk aan hoe ernstig het ministerie van Infrastructuur van het pad is geraakt. Een ministerie in dienst van de burger, richt zich louter en alleen op de belangen van een vieze en luidruchtige industrie die ons land meer schade berokkent dan waarde oplevert.
10 mei 2022, 11:15