Voor de zomer dagvaarding Prakken d’Oliveira naar minister

Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) uit Aalsmeer vordert gestaag met het opstellen van de dagvaarding aan het adres van minister Mark Harbers. De stichting start een rechtszaak tegen het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) omdat deze verzaakt de burgers te beschermen tegen de overlast van en vervuiling door het vliegverkeer. De geplande dagvaarding wordt een vervolg op een in augustus vorig jaar verstuurde sommatie waarin van de minister werd geëist dat hij de grondwet gaat respecteren. Toenmalig minister Barbara Visser was destijds van mening dat “er geen sprake is van een onrechtmatige daad”. Dat karige antwoord sterkt RBV in de intentie de zaak door te zetten. Op 2 februari van dit jaar stuurde de stichting nog een brief aan de nieuwe minister Mark Harbers waarin duidelijk werd gesteld wat de eisen aan het ministerie zijn. Het antwoord daarop van datum 18 februari noemt RBV “onbevredigend”. Doel: overlast onder WHO-grenzenDe RBV gaat nu bij de rechter eisen dat het ministerie maatregelen neemt om de geluidshinder en slaapverstoring bij individuele burgers te beperken, zodanig dat de geluidsbelasting niet langer de grenzen overschrijden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO daaraan gesteld heeft. Advocatenkantoor Prakken d’Oliveira is in de arm genomen om de belangen van omwonenden te behartigen. Dit kantoor is gespecialiseerd in de rechten van de mens en is onder meer bekend van de MH17-zaak, het AIVD-advocaten-afluisterschandaal, de Srebrenica-massamoord en de Shell-zaak in Nigeria. De stichting acht het onvoldoende dat het ministerie slechts normen hanteert voor een maximaal aantal gehinderde woningen, terwijl individuele burgers tot gek makens toe kunnen worden belast. RBV stelt dat er grenzen moeten worden gesteld aan wat ieder individu hoeft te pikken van Schiphol. Bovendien wil de stichting dat de uitstoot van schadelijke stoffen door het vliegverkeer aantoonbaar wordt afgebouwd. Niet meer dan een berekening“Vlieglawaai is voor I&W iets heel anders dan voor de omwonenden van vliegvelden. Voor het ministerie is het slechts een berekening. Een gemiddelde waarin allerlei factoren worden meegenomen.” Voor omwonenden is het vlieglawaai een factor die rechtstreeks negatief effect heeft op hun gezondheid. “Met het ontkennen van deze realiteit gaat het ministerie volledig voorbij aan het persoonlijke leed dat het vele vliegen veroorzaakt.” Meldingen vliegherrie.nl meenemenAls mede-initiatiefnemer van de site vliegherrie.nl gaat RBV de meldingen opnemen als getuigenissen in de rechtszaak. De site telt op het moment van schrijven ruim 97.000 meldingen die in nog geen tien maanden tijd zijn verzameld. De komende rechtszaak tegen het ministerie wordt onder meer onderschreven door de GGD’s in de regio. Die stellen dat de minister te weinig rekening houdt met de WHO-adviezen voor vliegtuiglawaai en stellen dat de effecten van de herrie zwaar worden onderschat door de minister. Ook de Inspectie Leefomgeving & Transport heeft I&W gewaarschuwd over op handen zijnde rechtszaken en over het feit dat mensen die buiten de berekende geluidscontouren wonen, veel last ondervinden van het vliegverkeer. Brief SchipholWatchTot slot wordt de brandbrief die SchipholWatch samen met andere bewonersorganisaties stuurde aan de Eerste Kamer over de gebrekkige totstandkoming en uitvoering van het luchtvaartbeleid betrokken in de rechtszaak tegen het luchtvaartminnende ministerie van I&W. RBV werkt aan een kostbare rechtszaak. Iedere financiële ondersteuning – hoe klein ook – is van harte welkom. U kunt deze belangrijke zaak steunen door een bedrag naar keuze over te maken op bankrekeningnummer NL74TRIO0788935402 t.n.v. de Stichting RBV.
25 april 2022, 20:33