Staak het overleg met de luchtvaartindustrie

Het heeft geen enkele zin om als burger in overleg te gaan met de vliegindustrie. Dat bleek deze week weer toen het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven een malafide tussenrapportage uit het participatietraject met veel tamtam stuurde aan minister Harbers – die het stuk binnen het uur doorstuurde aan de Tweede Kamer. Een malafide tussenrapportage? Jazeker, in het stuk herkende geen van de betrokken bewonersdelegaties zich. Integendeel, ze zijn stuk voor stuk en zonder uitzondering ziedend over de rapportage. Niets, maar dan ook helemaal niets van hun inbreng zien ze terug. De honderden uren vrije tijd die zij ieder staken in het proces blijken nutteloos. Het resulterende document is de opmaat naar een verdubbeling van de overlast en vervuiling door RTHA. Ron Louwerse, baas van het vliegveld stelt desondanks: “Het was een intensieve samenwerking de afgelopen periode. Ondanks alle diverse belangen, ligt er nu een pakket waarin alle partijen zich op hoofdlijnen kunnen vinden”. Nu deelnemende burgers precies het tegenovergestelde beweren, kan gerust gesproken worden over weer een schoffering door Louwerse. Bewonersdelegaties noemen het rapport letterlijk frauduleus. GewaarschuwdNiet dat ze niet waren gewaarschuwd. De Alders-tafel, het overleg binnen de Omgevingsraad Schiphol, het doordrukken van groeiplannen voor Eindhoven Airport. Alle manipulaties waren al bekend en toch gingen de Rotterdamse burgers braaf aan tafel zitten met de vliegindustrie. Dead men walking. Het traject rond RTHA is de zoveelste herhaling van de strategie die alleen maar mogelijk is omdat het beslissende Ministerie van Infrastructuur louter oog heeft voor de belangen van de grootste vervuilers in dit land en geen enkele empathie met de burger en de natuur. Het is een patroon dat we inmiddels kennen: een overheid die vooral tégen de burger werkt. Zie de toeslagenaffaire. Zie Groningen. Zie Tata. Zie de zwarte lijsten bij de Belastingdienst. Zie het stikstofdossier. Zie de leugens van ministers tegenover het parlement. Zie de compleet zwartgelakte WOB-documenten. Zie Lelystad Airport. Sjoemelende overheidDe sjoemelende, liegende, manipulerende werkwijze van de regering heeft inmiddels de laagste echelons van overheidsmanagers bereikt. Inmiddels denken ook vliegveldbaasjes en beleidsambtenaren dat het helemaal OK is om de bevolking te besodemieteren. Geholpen door een klein aantal – steeds dezelfde – dubieuze advieskantoortjes die het geen enkel probleem vinden de burgers het bos in te sturen. Het is dan ook de hoogste tijd om helemaal te stoppen met overleg tussen luchtvaartindustrie en burger. Overleg leidt slechts tot verdraaiing van feiten, tot onheuse rapportages en desondanks tot het verplichte groene vinkje bij ‘burgerparticipatie’. Want dat is het enige doel van de sector, dat groene vinkje. Inhoudelijk is er nog nooit ook maar iets gedaan met de inbreng van burgers. Stop dat overleg met de vliegbranche en breng het overleg terug naar waar het thuishoort: aan een tafel met alleen de burger en de overheid. De vliegbranche heeft geen plek binnen het democratisch overleg – er is geen luchtvaartbedrijf dat een stem uitbrengt bij de verkiezingen. Lobby eruit, burgers erinDe overheid moet samen met de burger gaan bepalen wat de grenzen zijn waarbinnen de vliegindustrie mag opereren in ons land. En die sector heeft zich maar te schikken naar die kaders. Dat is hoe een democratie hoort te werken: lobby eruit, burgers erin.
14 april 2022, 13:02