Meldingen vliegherrie.nl als getuigenissen in rechtszaak tegen de staat

De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuigoverlast (RBV) gaat meldingen van de site vliegherrie.nl inzetten als getuigenissen in de op handen zijnde rechtszaak tegen het ministerie van Infrastructuur. De stichting bereidt al geruime tijd een rechtszaak voor die de regering moet dwingen zich te houden aan haar zorgplicht en daarom het vliegverkeer van en naar Schiphol sterk moet terugdringen. In de zaak wordt een beroep gedaan op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. RBV eist dat de overheid maatregelen neemt om de geluidshinder en slaapverstoring te beperken, zodanig dat de WHO-richtlijnen niet worden overschreden. Die schrijven een daggemiddelde voor van ten hoogste 45 decibel. Op dit moment zijn er grote gebieden rond Schiphol waar de geluidsoverlast boven het jaargemiddelde van 58 decibel uitkomt. Ongezonde overlastOmdat iedere 3 decibel meer staat voor een verdubbeling van de herrie, betekent dit dat tienduizenden mensen geteisterd wordt door 32 keer zoveel geluidsoverlast als de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aanvaardbaar acht. Stichting RBV eist in de aanstaande zaak dan ook dat de overheid maximale waarden vaststelt voor de individuele geluidsbelasting. Nu zijn er slechts normen die aangeven hoeveel mensen er maximaal last mogen hebben van ernstige geluidsoverlast. De burgers die hiermee te maken hebben, zijn volledig aan de goden overgeleverd. Verder eist RBV dat de overheid de uitstoot van schadelijke stoffen door het vliegverkeer reduceert. Vliegtuigen van en naar Schiphol stoten tonnen aan kankerverwekkende stoffen uit boven de woonwijken in de regio. Om aan de zorgplicht te voldoen, zal het vliegverkeer drastisch teruggebracht moeten worden, zo verwacht de stichting. Onbevredigende antwoordenOp 31 augustus vorig jaar stuurde RBV al een sommatiebrief naar het ministerie van Infrastructuur. De reactie van de minister was zeer onbevredigend. Er werd niet ingegaan op de gestelde eisen. Daarom gaat RBV nu een stap verder en wordt in samenwerking met het vooraanstaande advocatenkantoor Prakken d’Oliveira een dagvaarding opgesteld waarmee het ministerie voor de rechter wordt gedaagd. Onderdeel van die dagvaarding wordt een groot aantal meldingen vanaf de site vliegherrie.nl, waarvan RBV één van de initiatiefnemers is. De meldingen worden geanonimiseerd ingebracht als getuigenissen van de vliegoverlast. Mochten de advocaten van RBV naar aanleiding van een of meerdere meldingen extra vragen hebben, dan benaderen de beheerders van vliegherrie.nl de betreffende personen of zij contact willen opnemen met het kantoor. Geld nodig voor procedureHoewel RBV al geruime tijd bezig is met het zoeken naar voldoende financiële middelen om de rechtszaak tot een goed einde te brengen, bestaat nog steeds behoefte aan sponsors of donateuren. Giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat de stichting de ANBI-status heeft, het is een ‘algemeen nut beogende instelling’. Wilt u werkelijk iets doen aan de vliegoverlast, steun deze zaak. RBV benadrukt dat iedere gift welkom is, hoe klein ook. Doneren kan via de website of door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL74TRIO0788935402 tnv Stichting RBV. Doneer alstublieft
11 maart 2022, 12:39