Een verkiezingsprogramma ontleed: D66 in Amstelveen over Schiphol

Sinds een paar dagen heeft D66 in Amstelveen de paragrafen over Schiphol in het verkiezingsprogramma fors uitgebreid. Dat was nodig, want de partij scoorde nog slechter dan de lokale VVD in de kieswijzer luchtvaart. We analyseren de nieuwe tekst. Met grote letters bezingt de partij de geneugten van Schiphol. “Uitgebreid netwerk van bestemmingen”, “belangrijke vestigingsfactor”, “economische groei”, “werkgelegenheid” – het komt allemaal aan de orde in de inleiding. Maar ook: “Het streven naar economische groei is geen vanzelfsprekendheid. De ontwikkelingen op Schiphol hebben grote impact op de leefomgeving in Amstelveen. Geluidsoverlast, CO2-uitstoot, luchtverontreiniging en beperkingen op de woningbouw”. Helemaal correct en goed gezien van de programmacommissie. Discussie over economische bijdrageWat wil D66 Amstelveen dan betekenen in dit krachtenveld? Daar gaat het goed mis. “D66 wil een discussie over de economische bijdrage van Schiphol”, vermeldt het programma. Kennelijk is de partij niet op de hoogte van de recent gepubliceerde maatschappelijke kosten-baten analyse die werd opgesteld in opdracht van buurgemeente Aalsmeer. Daarin staat duidelijk dat groei van Schiphol geen enkele meerwaarde heeft voor de samenleving – integendeel. “Schiphol wil in 2030 de meest duurzame luchthaven ter wereld zijn. D66 onderschrijft die ambitie.” Kennelijk hebben de samenstellers van het partijprogram niet goed voor ogen wat Schiphol hiermee bedoelt. Het vliegveld zelf wil het groenste ter wereld worden, maar dat is buiten de vliegtuigen gerekend. Die telt Schiphol niet mee in zijn propaganda. Het vliegveld bedoelt slechts de grondoperaties, die nog geen half procent uitmaken van de totale vervuiling en klimaatschade door de luchtvaartsector. En die nu al nauwelijks overlast bezorgen in Amstelveen. Schiphol heeft nog steeds de ambitie om het vliegverkeer fors te laten groeien, waarmee die ‘vergroening’ volledig in het niet valt. Geen groei, maar ook geen krimpEven verderop lezen we dat D66 Amstelveen “geen groei van het aantal vluchten” wil. Dat aantal van 500.000 toegestane vluchten is de situatie in pre-corona jaar 2019. In grote delen van Amstelveen was de vliegtuigoverlast toen niet te harden. Toch wil D66 kennelijk niet gaan voor krimp van dat krankzinnige aantal vluchten. Onder het kopje ‘minder geluidshinder’ pleit D66 voor het bannen van nachtvluchten op de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan. Niet erg sociaal richting de mensen onder de aan- en uitvliegroutes naar de andere banen, maar goed, zij stemmen toch niet voor de Amstelveense raad. D66 trapt hier in de verdeel-en-heers-politiek waarvan Schiphol al tientallen jaren handig gebruikmaakt om bewoners tegen elkaar uit te spelen. Een politiek die in de afgelopen 30 jaar alleen maar leidt tot steeds meer overlast en vervuiling, voor alle bewoners in de hele regio. Ook van stillere vliegtuigen worden mensen wakkerOnder hetzelfde kopje rekent D66 voor minder geluidshinder op het “stiller worden van vliegtuigen”. Los van het feit dat Schiphol nauwelijks invloed heeft op de inzet van verschillende types vliegtuigen, is het stiller worden van vliegtuigen een fabel van de luchtvaartindustrie. Uit metingen blijkt immers dat de hele vloot die op Schiphol vliegt jaarlijks slechts enkele honderdsten van een decibel minder lawaaiig wordt. Voor de nachtrust maakt het niet uit: van een vliegtuig met 75 decibel word je net zo goed wakker als van eentje die met 74 decibel overvliegt. Ook het gesprek in de tuin moet voor beide type vliegtuigen evenlang worden onderbroken. En dat soms wel 400 keer per etmaal. In het huidige tempo van stiller worden van vliegtuigen duurt het nog een paar honderd jaar voordat mensen in Amstelveen een normale nachtrust kunnen genieten. Het sprookje van de elektrische vliegtuigenVoor het verbeteren van de luchtkwaliteit zet D66 in op “elektrische vliegtuigen en schonere motoren”. De partij zegt er wijselijk niet bij op welke termijn dat moet gebeuren. Vliegtuigingenieurs van de TU Delft vertelden eerder in de Tweede Kamer dat commercieel elektrisch vliegen op enige schaal niet verwacht hoeft te worden voor het jaar 2100. Moeten bewoners tot het einde van deze eeuw dan maar blijven zitten in de herrie en vervuiling van de bestaande toestellen? In de hoop op verbetering die mogelijk nooit komt? Ja, zegt D66, want over krimp van Schiphol is niets te vinden in het verkiezingsprogramma. We naderen het einde van het D66-proza. Onder het kopje ‘goed bestuur’ wil de partij dat er voortaan “in de samenwerking tussen overheden en de luchtvaartsector op goede wijze invulling wordt gegeven aan adequate informatievoorziening en maatschappelijke participatie”. Hierin schuilt een cruciale misvatting. De luchtvaartindustrie heeft namelijk helemaal geen stem in het totstandkomen van de regels. KLM en Schiphol brengen niet hun stem uit bij de verkiezingen, dat zijn u en wij. Burgers hebben een stem, bedrijven niet en dat is niet toevallig. Overheid en burger bepalen samen de kadersDe democratie is een samenwerking tussen de overheid en de burger, niet de vliegindustrie. Als burgers samen met de overheid de kaders hebben bepaald, dan pas mogen industrieën hun activiteiten ontplooien binnen die kaders. D66 gaat helaas mee in de ontstane routine dat enkele ambtenaren tezamen met de industrie wel even zullen bepalen hoe het eraan toegaat in de luchten boven onze woonwijken. Dat is per definitie een foute gang van zaken. SchipholWatch is D66 in Amstelveen zeer erkentelijk voor het uitbreiden van de teksten in het verkiezingsprogramma over Schiphol. Enkele weken geleden kwam het woord Schiphol niet eens voor. Elders veel actieverTegelijkertijd signaleren we een hoge mate van naïviteit en een gebrek aan kennis van het dossier. Een gemiste kans, temeer daar D66-afdelingen in buurgemeenten van Schiphol vaak veel beter de noodzaak tot structurele veranderingen inzien. Grote groepen bewoners van Amstelveen zitten al decennialang in de herrie en vervuiling van Schiphol met grote risico’s voor hun gezondheid. Het is de hoogste tijd om als regiogemeenten een gezamenlijke stem te laten horen in Den Haag – waar de politieke keuzes worden gemaakt die de levens van omwonenden vergaand beïnvloeden. Dit is een analyse van slechts één verkiezingsprogramma van één partij uit één gemeente. We staan open om ook analyses van andere programma’s te publiceren. Stuur uw eigen analyse van een partij naar keuze in een gemeente naar keuze aan info@nullschipholwatch.nl.
11 maart 2022, 18:22