Provincie verzon soepele PFOS-norm op verzoek van Schiphol

Omdat Schiphol in zijn maag zat met 50.000 kubieke meter grond die vervuild is met het zeer giftige PFOS, stelde Provincie Noord-Holland een eigen, soepele norm op zodat de gifgrond alsnog kon worden afgevoerd naar een terrein in Aalsmeerderbrug. Dit blijkt uit een explosief document met datum 12 juli 2017 dat we vonden in de provinciale archieven. Het stuk is ondertekend door toenmalig commissaris van de koning Johan Remkes. De eigen norm van de provincie moest later met een factor honderd worden aangescherpt. Met die nieuwe, nu geldende norm had Schiphol de gifgrond nooit mogen afvoeren en uitspreiden op een perceel in het tuindersdorp. PFOS is de verzamelnaam voor een groep zwaar vervuilende en giftige chemische stoffen. De vervuiling op Schiphol was te wijten aan een bedrijfsongeval met bluswater in een loods van KLM. Groot gebied rond Schiphol vervuildPFOS-stoffen zijn niet afbreekbaar in de natuur en verspreiden zich via het grondwater razendsnel in de omgeving. Eerder meldden we al dat PFOS is aangetroffen in een gebied van circa 100 vierkante kilometer rond Schiphol. Toen de provincie met de eigen norm op de proppen kwam, bestond er geen landelijk beleid voor PFOS-vervuiling. Wel bestond er een stortverbod, omdat het RIVM wel vermoedde dat het spul zeer schadelijk was voor mens, dier en natuur. Het stortverbod was echter erg onhandig voor Schiphol. Het vliegveld wist dan ook niet wat het aanmoest met de vervuilde grond, zo meldt de provincie in haar brief aan Provinciale Staten. “Moet die grond nu helemaal worden gesaneerd of kan met minder genoegen worden genomen”, zo vraagt Remkes zich af. “Het gebrek aan normering is vooral heel lastig voor Schiphol. Het stortverbod maakt het nog ingewikkelder.” De gifgrond kan zonder normen en beleid immers niet meer worden hergebruikt, maar ook niet worden afgevoerd naar een stortlocatie, zo meldt de brief. Eigen norm opgesteld om stort te faciliterenDaarom gaf Remkes in samenspraak met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied opdracht aan RIVM om een eigen norm op te stellen, zodat Schiphol de vervuilde grond toch kwijt kon raken. Toen die – naar later zou blijken – veel te ruime norm eenmaal was vastgesteld, aarzelde Schiphol geen moment meer. De gifgrond werd razendsnel afgevoerd met vierduizend vrachtwagens (!) naar het perceel in Aalsmeerderbrug. Daar werd deze vermengd met schone grond. Het spul ligt er nog steeds en ook in die omgeving zijn inmiddels ernstige PFOS-verontreinigingen aangetroffen. De stort vond plaats zonder medeweten van de Gemeente Haarlemmermeer. Toen buurtbewoners enkele raadsleden tipten over het af en aan rijden van de vrachtwagens, ontstond alsnog grote commotie in de raad. Het op bestelling maken van een nieuwe milieunorm past naadloos in het patroon dat overheden Schiphol tot in het onredelijke faciliteren en wegkijken bij ernstige vervuiling van de leefomgeving.
02 maart 2022, 19:25