MOB: halvering Schiphol nodig om natuur te redden

Nog steeds beschikken de vliegvelden niet over een verplichte natuurvergunning. Het is MOB en vele anderen een doorn in het oog. De natuurbeschermers uit Nijmegen vragen de autoriteiten dan ook om maatregelen te treffen zodat een halvering van de stikstofemissies in 2035 haalbaar is. Dit verzoek is door het verantwoordelijke Ministerie van Landbouw (LNV) op 6 januari jongstleden afgewezen. Volgens de jurist van MOB op dubieuze gronden en nauwelijks onderbouwd. Reden genoeg om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Hoewel LNV er nu al bijna drie jaar over doet om de natuurvergunningen voor de vliegvelden te beoordelen, rammelt de afwijzing van handhavingsverzoeken aan alle kanten. Zo blijkt LNV slechts gekeken te hebben naar de stikstofdepositie in natuurgebieden in Noord-Brabant (!) om aan te geven dat het wel meevalt met de vervuiling. Dichterbij gelegen natuurgebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, waar de depositie veel hoger is, zijn niet meegenomen. Geen zicht op de maatregelenDe afwijzing is bovendien deels gebaseerd op de aanname dat andere maatregelen voldoende zouden zijn om de depositie voldoende terug te brengen. Echter, bestaat helemaal geen zicht op wat die andere maatregelen dan precies zijn. De wet schrijft voor dat dergelijke maatregelen expliciet en aantoonbaar bekend moeten zijn. Door de gebrekkige onderbouwing van de afwijzing degradeert LNV het handhavingsverzoek van MOB “tot een karikatuur”, aldus de raadsman van de coöperatie. In antwoord daarop stipt MOB vilein aan dat een reductie van 50 procent mogelijk niet voldoende is volgens de wet. Immers, om de al aangerichte natuurschade te herstellen, is het niet ondenkbaar dat een krimp van 70 procent noodzakelijk is. Krimp van het vliegverkeer wordt bovendien steeds belangrijker, nu andere maatregelen als het plaatsen van luchtwassers in stallen en emissie-arme stalvloeren veel minder effect blijken te hebben op de stikstofemissie als verwacht. Niet doorschuiven naar Lelystad AirportOndertussen schermt Schiphol met historische rechten die het zou hebben om zoveel stikstof te mogen uitstoten dat er nog voldoende ‘over’ zou zijn om ook Lelystad Airport erop te laten draaien. De jurist van MOB wijst LNV er in dit kader fijntjes op dat als Schiphol inderdaad over zoveel stikstofruimte zou beschikken, er sprake is van een nog grotere aanslag op de natuur dan eerder werd aangenomen. Dat zou dan moeten leiden tot een evenredig grotere bijdrage door Schiphol aan het oplossen van de Nederlandse stikstofproblemen. Die ruimte heeft Schiphol echter helemaal niet en daarmee is het onbestaanbaar dat een deel van die niet-bestaande vergunning zou worden doorgeschoven naar Lelystad. “Het gaat in dit geval om stikstofruimte die nooit is gebruikt. Door die nu wél in te gaan zetten, doen we de facto niets voor de natuur. Dat is in strijd met de wet”, aldus in het kort de redenering in het bezwaarschrift. OorlogskasMOB is dan ook niet van plan de juridische strijd te staken, integendeel. Wel deed voorman Johan Vollenbroek het ministerie van LNV eerder een schappelijk voorstel: halveer het aantal vliegbewegingen van Schiphol en laat Lelystad gesloten om slepende juridische procedures te voorkomen. Voor het geld hoeft MOB het niet te laten. De coöperatie beschikt inmiddels over een aanzienlijke oorlogskas voor het voeren van rechtszaken. In korte tijd haalde het meer dan 100.000 euro op aan donaties. Naar schatting is de komende tijd zo’n 120.000 euro nodig, dus ook uw gift is meer dan welkom.
12 februari 2022, 13:00