BAS moet Rotterdamse meldingen alsnog verwerken

Het Bewoners Aanspreekpunt van Schiphol (BAS) moet haast maken met het verwerken van meldingen van vliegtuigoverlast die het binnenkrijgt via de Rotterdamse milieudienst DCMR. Nu verdwijnen jaarlijks duizenden meldingen in het ronde archief. Statenlid Robert Klumpes (GroenLinks) van de provincie Zuid-Holland wil opheldering over de verdwenen klachten. Al jarenlang wordt er overlegd tussen DCMR en BAS, maar er is nog steeds geen oplossing gevonden. Insiders wijten dit aan onwil van de Schiphol-directie, anderen zien de laksheid van de milieudienst als belangrijkste reden voor het uitblijven van actie. “Als blijkt dat deze gegevens inderdaad niet worden uitgewisseld, missen we duizenden meldingen van overlast. Een goede en volledige registratie is belangrijk voor een eerlijk beeld van de hinder die mensen ervaren”, aldus Klumpes. ‘Zeurpieten’Het Statenlid heeft er ook een groot probleem mee dat Rotterdammers maximaal 140 keer per jaar een melding van overlast mogen maken. Daarna krijgen mensen het stempel ‘frequente melder’ of, populair gezegd, ‘zeurpiet’. Burgers die vaker dan 140 keer per jaar een melding doen, worden nu niet meegenomen in de jaarlijkse milieurapportages. Bij BAS gebeurt dat na 500 meldingen per jaar. Tienduizenden omwonenden krijgen dat aantal vliegtuigen per dag over hun woning heen. “DCMR wekt met deze werkwijze de indruk dat deze melders zeurpieten zijn, zonder dat wordt onderzocht of hun meldingen al dan niet gegrond zijn”, vertelt Klumpes. “Ik denk helemaal niet dat deze mensen zeuren, maar dat de overlast ernstig is.” Meer meldingen mogelijk makenGroenLinks Zuid-Holland pleit dan ook voor verruiming van die grens naar maximaal 1300 meldingen per jaar. Dat is net zoveel als het aantal nachtvluchten per jaar op vliegveld Zestienhoven. “Zelfs bij 1300 meldingen gaat het om slechts tweeënhalf procent van de vluchten over de woonwijken.” Klumpes maakte zich al eerder druk over het gesjoemel met informatie rond het Zuidhollandse vliegveld. Zo zette hij vraagtekens bij de haalbaarheid van het met veel bombarie gepresenteerde plan om van Zestienhoven tot hub te bombarderen voor elektrische vliegtuigen. Hij merkte terecht op dat elektrisch vliegen de problemen met geluidsoverlast nauwelijks zal oplossen. Klumpes is met zijn technisch-universitaire achtergrond goed op de hoogte van technologische mogelijkheden en weet ook welke ‘oplossingen’ van de luchtvaartindustrie tot het domein der fabelen behoren. Pseudo-participatie zonder burgersOp dit moment draait een groot participatieproces rond Rotterdam The Hague Airport met de bedoeling te komen tot een nieuw luchthavenbesluit. Bewoners zijn hierbij buitenspel gezet door de projectorganisatie en er mag maar over één richting worden gesproken: groei. Inmiddels overwegen ook een drietal door de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland aangestelde vertegenwoordigers uit het traject te stappen. Zij voelen zich niet serieus genomen, onder meer doordat vliegvelddirecteur Ron Louwerse in Trouw had gemeld dat zij zouden instemmen met groei. Dat is niet het geval. De gang van zaken in Rotterdam is een mooi voorbeeld van pseudo-participatie, zoals gedefinieerd door drs Rachelle Verdel in haar boek ‘In the Shadow of the Corporate State‘. In dit standaardwerk fileert zij pijnlijk nauwkeurig de werkwijze van de luchtvaartsector om burgers de mond te snoeren. De branche maakt daarbij gebruik van ‘social engineering’-technieken die niet zouden misstaan in de Volksrepubliek China.
09 februari 2022, 12:46