Pleidooi voor maatschappelijke raad luchtvaart

Een flink aantal bewonersorganisaties pleit voor de oprichting van een maatschappelijke raad voor de luchtvaart. Deze raad moet het primaire adviesorgaan van regering en Tweede Kamer worden voor het bepalen van nieuw luchtvaartbeleid en gevraagd en ongevraagd adviezen kunnen opstellen. Het idee borduurt voort op de adviezen van Pieter van Geel, die namens de regering in kaart bracht hoe het maatschappelijke overleg over de luchtvaartsector verder moet, nadat de luchtvaartsector het eerdere overleg in de Omgevingsraad Schiphol liet klappen. In een nieuwe video legt professor Fulco van der Veen de werking van de maatschappelijke raad uit. Al ruim drie decennia wordt er in verschillende gremia overlegd tussen overheid, bewoners en luchtvaartsector over de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de onhoudbare situatie zoals die in 2019 was met onder meer 500.000 vliegtuigbewegingen op Schiphol. Het overleg heeft jarenlang aangestuurd op groei van het vliegverkeer en dus met toenemende overlast. Totdat bewoners in 2019 stelden dat het welletjes was en niet meer wilden meegaan in het mantra van ‘meer is beter’. Uit balansDe economische meerwaarde van nog meer vluchten woog toen allang niet meer op tegen de negatieve effecten op leefomgeving, natuur, milieu, klimaat en volksgezondheid. Inmiddels zijn – deels door corona, deels door de overspannen arbeidsmarkt – de economische effecten van een groot Schiphol ook negatief geworden. “Het is iedereen inmiddels duidelijk dat Schiphol enorm botst met zijn omgeving. Die omgeving, dat is geen abstract begrip, dat gaat om mensen”, aldus professor Fulco van der Veen in zijn nieuwste video waarin hij uitlegt wat een nieuwe maatschappelijke raad kan betekenen in de relatie tussen overheid, burger en luchtvaartsector. “Van Geel noemde de materie complex en constateerde dat de verhoudingen verstoord zijn. Er is geen bereidheid meer te komen tot compromissen. Dat is niet helemaal de situatie: er is geen sprake van verstoorde verhoudingen, maar van tegengestelde belangen. Het gaat om de spanning tussen het private, commerciële belang van de luchtvaart versus de publieke, maatschappelijke belangen van de samenleving.” Vergelijkbaar met de GezondheidsraadVan der Veen denkt dat de oplossing ligt in het instellen van een maatschappelijke raad waarin bewoners, wetenschappers, vertegenwoordigers van VNO-NCW en de vakbonden, en ambenaren van I&W samenwerken om tot nieuw luchtvaartbeleid te komen. Zoals de Gezondheidsraad doet voor de volksgezondheid. “Zo’n raad moet geen praatclub worden, maar ontvangt opdrachten van het ministerie en de Tweede Kamer tot nader onderzoek naar onderwerpen die essentieel zijn voor de BV Nederland. Hoeveel luchtvaart is nodig? Welke bestemmingen zijn zinvol? Wat is de noodzaak van de transferpassagiers? Waar kunnen we nog woningen bouwen? Welke instrumenten zijn er om de luchtvaart te reguleren? Hoe kunnen we burgers individueel beschermen tegen overlast? Wat is het belang van nachtvluchten?” De maatschappelijke raad kan zo het primaire adviesorgaan worden voor de regering en gevraagd en ongevraagd adviezen leveren. Alleen door in samenwerking tussen overheid en de burger de kaders te stellen voor de maatschappelijke ruimte van de luchtvaart, is het sterk geschonden vertrouwen van de burger in de regering te herstellen. Bekijk op Youtube de uitleg van professor Fulco van der Veen over de maatschappelijke raad.
02 februari 2022, 21:40