‘Gemeente en Rijk verzaken bij uitstoot kankerverwekkende stoffen Schiphol’

De Gemeente Haarlemmermeer en de Rijksoverheid verzaken hun grondwettelijke zorgplicht door de uitstoot van kankerverwekkende stoffen op en rond Schiphol niet te handhaven. Dit stelt de GroenLinks-fractie uit Haarlemmermeer. De fractie stelt daarom aanvullende vragen aan het college. Nadat eerder vragen werden gesteld in de Tweede Kamer over bodem-, grondwater- en luchtverontreiniging op Schiphol, ontstaat nu ook steeds meer rumoer over deze kwestie in de gemeente waarin Schiphol is gevestigd. Eind vorig jaar werd aan burgemeester Marianne Schuurmans gevraagd waarom Schiphol al drie keer uitstel had gekregen voor de wettelijk verplichte rapportage van giftige uitstoot. Nu deze eindelijk is ingeleverd, een jaar na de deadline, blijkt de rapportage ook nog eens onvolledig en krijgt Schiphol opnieuw uitstel om de cijfers op een rijtje te krijgen. Geen integraal beleid“Het is onze zorg dat er geen integraal beleid lijkt te zijn voor de milieuvervuiling door zeer zorgwekkende stoffen op en rond Schiphol”, aldus Maaike Ballieux van GroenLinks Haarlemmermeer. “Het is ook niet duidelijk wie er nu precies over gaat. Welke verantwoordelijkheid heeft onze eigen gemeente en wat ligt bij het Rijk?” Ballieux stipt aan dat de overheid dient te zorgen voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving. “Dat is een grondrecht en dat recht geldt ook voor omwonenden van Schiphol en voor werknemers op de luchthaven.” Zij constateert dat de uitstoot niet gemeten wordt, maar berekend. Dat gebeurd op basis van cijfers die door de vliegindustrie zelf worden aangeleverd, met name gegevens uit een database van het internationale vlieglobby-orgaan ICAO. Net als bij Tata Steel onderschat“Uit het recente rapport over Tata Steel blijkt waartoe deze werkwijze kan leiden: een ernstige onderschatting van de uitstoot van schadelijke stoffen, met alle risico’s van dien voor de volksgezondheid en de leefomgeving.” Om meer vaart achter de handhaving te krijgen wil GroenLinks nu van de burgemeester weten wat er precies ontbreekt aan de door Schiphol ingeleverde cijfers en wanneer het complete rapport wel beschikbaar komt. De uitstoot van zeer zorgwekkende en deel kankerverwekkende stoffen is niet de enige vorm van milieuvervuiling door de activiteiten op Schiphol. Uit tal van bodemonderzoeken blijken ernstige vormen van verontreiniging, vaak ook met kankerverwekkende stoffen. Het gaat dan onder meer om niet-opgeruimd blusschuim en gelekte kerosine. Zo blijkt de bodem onder een voormalig pompstation voor de kerosine-pijpleiding uit Rotterdam ernstig vervuild.
02 februari 2022, 15:02