MOB opnieuw naar I&W voor handhaving Schiphol

Na een paar keer van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, klopt Mobilisation for the Environment (MOB) opnieuw aan bij het Ministerie van Infrastructuur (I&W) om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen van en naar Schiphol te handhaven en terug te brengen. Dit blijkt uit een brief die voorzitter drs Johan Vollenbroek gisteren stuurde aan het ministerie. SchipholWatch ontving een kopie. De brief volgt na antwoorden op vragen van GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Daaruit bleek dat de gemeente slechts bevoegd was tot handhaving van de uitstoot bij het proefdraaien van vliegtuigen. Normale vliegtuigbewegingen, zoals het taxiën, opstijgen en landen, vallen onder I&W. Vollenbroek vraagt al om handhaving sinds maart 2021. Na contacten met het ministerie in september van dat jaar werd hij doorverwezen naar de gemeente Haarlemmermeer. I&W stelde toen doodleuk dat de gemeente toeziet op de gevaarlijke uitstoot. Dat blijkt dus niet correct te zijn. Het ministerie stuurde Vollenbroek ten onrechte door naar de gemeente. Daarom richt hij zijn handhavingsverzoek nu opnieuw aan het ministerie. Honderden tonnen giftige stoffenHet gaat daarbij om de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die vliegtuigen van en naar Schiphol jaarlijks uitstoten: in 2019 meer dan 250.000 kilogram zwaveldioxide, 6.500 kilogram kankerverwekkend benzeen, 45.000 kilogram dito formaldehyde en bijna een half miljoen kilogram niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), waarvan een deel ook kankerverwekkend is. Het ministerie moet nu met de billen bloot. Zij moet aangeven welke uitstoot van Schiphol wel en niet wordt meegenomen in de emissieregistratie van het RIVM, wat de samenstelling is van de niet gespecificeerde uitstoot NMVOS en wat de emissiecijfers waren in de jaren die ontbreken in de RIVM-registratie. Schiphol heeft op grond van de Wet Luchtvaart de verplichting om de emissies van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Voor een aantal van die stoffen zijn grenzen opgenomen in de wet, maar lang niet voor alle gevaarlijke stoffen. Groei uitstoot in plaats van verplichte dalingEén van die grenswaarden is de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS). Hoewel het vliegveld verplicht is deze emissies te reduceren, blijkt uit de registratie dat de uitstoot sinds 2010 met 100.000 kilogram per jaar is toegenomen. Vollenbroek wijst in zijn brief I&W er fijntjes op dat er voldoende jurisprudentie beschikbaar is waaruit blijkt dat Schiphol in zijn geheel dient te worden gehandhaafd, en niet op afzonderlijke onderdelen zoals alleen het proefdraaien van motoren. Schiphol in overtredingUit de beschikbare cijfers concludeert MOB dat Schiphol in overtreding is van de wettelijke verplichting de uitstoot van kankerverwekkende stoffen terug te brengen en vraagt om handhavend op te treden. De groeiende uitstoot van Schiphol is ook in strijd met de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050. Daarin staat dat de negatieve gezondheidseffecten zullen worden verminderd. Dat is in strijd met de groeiende uitstoot zoals vastgelegd bij het RIVM. Vollenbroek waarschuwt het ministerie dat het luchthavenbesluit Schiphol burgers onvoldoende beschermt tegen de gevaarlijke uitstoot. Voor slechts een beperkt aantal gevaarlijke stoffen zijn limieten gesteld, terwijl die grenswaarden al sinds 2002 niet meer zijn aangepast. De wet verplicht bedrijven de uitstoot steeds verder terug te dringen, zodat had mogen worden verwacht dat de normen zouden zijn verlaagd.
28 januari 2022, 13:22